สระบุรี”บุญล้นเหลือ”ครอบครัว”คหบดี”สายบุญ ชาวตำบลหน้าพระลาน”ซ้อศรี””เสี่ย บี”ผู้บริหาร บจก.มินเนอร์รี่ กรุ๊ป ถวายปัจจัยส่วนตัวจำนวน 1,240,000 บาท ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพีระภูมาราม โคกตูม ลพบุรี.(NEW NORMAL)

- Advertisement -
พระสุนทรธรรมภาณ (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธแสงธรรม เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูสุเมธาวราภรณ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดพีระภูมาราม ลพบุรี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ที่ วัดพีระภูมาราม ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี พระสุนทรธรรมภาณ(ธ)เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธแสงธรรม เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ บริษัท มินเนอร์รี่ กรุ๊ป โดย คุณสุวรรณ คุณสมศรี ศิระวัฒนานนท์, คุณอธิปพัฒน์ อริยพิทักษ์เดชา คุณเบญญารัศม์ ชุณหวิสิทธิกิจ พร้อมด้วยครอบครัวและพนักงานบริษัทฯ ประธานฝ่ายฆราวาส เจ้าภาพกฐินเอก ถวายปัจจัยส่วนตัวรวมทั้งสิ้น 1,240,000- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยคณะกรรมการวัดพีระภูมาราม ได้กำหนดร่วมกันจัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 จำนวนกองๆละ 1,999 บาท เพื่อจัดหาจตุปัจจัยเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนได้ใช้ประโยชน์ทำสังฆกรรมในทางพระพุทธศาสนา โดยมีแขกผู้มีเกียรติและพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทำบุญกับคณะเจ้าภาพกฐินเอกเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ยอดสมทบรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,972,390- บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมืนสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) พร้อมสิ่งของที่มีประโยชน์ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาถวายแด่ พระครูสุเมธาวราภรณ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดพีระภูมาราม ขออนุโมทนาบุญทอดกฐินแก่ กัลยาณมิตรและผู้ร่วมบุญทั้งหลาย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญอายุวรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนา ด้วยกันทุกคนเทอญฯ

 • อานิสงส์ของผู้ที่ถวายผ้ากฐิน
 • – สร้างความสามัคคีในระหว่างพุทธบริษัท
 • เป็นการสั่งสมทุนคือบุญกุศลไว้ในภายภาคหน้า
 • ได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบอายุพระพุทธศาสนา เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่
  -ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ตามพระวินัยซึ่งเป็นไปตามพระบรมพุทธานุญาต
 • – เป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามสืบกันไป
 • – เป็นการบูชาพุทธโอวาทของพระบรมศาสดาทำตนให้เป็นประโยชน์ สละทรัพย์ให้มีประโยชน์ต่อพุทธศาสนา
 • – เป็นการสร้างทางไปสวรรค์และนิพพานให้แก่ตนเอง
  – เป็นกุศลผลบุญที่ใหญ่หลวง ผู้ถวายจะปรารถนาความสำเร็จใด ๆ ในภพชาติใหม่ ก็จะให้สำเร็จได้ดังมโนรถความปรารถนา หรือถ้าจะปรารถนา พุทธภูมิก็ดี ปัจเจกภูมิก็ดี สาวกภูมิก็ดี สาวิกาภูมิก็ดี เมื่อมีวาสนาบารมีแก่กล้าแล้วก็จะได้สำเร็จดังมโนปณิธาน หรือความปรารถนาที่ตั้งไว้
- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ