สระบุรี.ปูน ทีพีไอโพลีน กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์ทีพีไอ รักษ์สุขภาพ แก่ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019.

- Advertisement -
ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบให้นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบ ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ รักษ์สุขภาพ ต้านไวรัส โคโรน่า(โควิด-19)  แก่ศูนย์พักคอย ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ต.ทับกวาง(ชุมชนซับบอนพัฒนา และ ชุมชนแผ่นดินทอง)  โดยได้รับเกียรติจากนายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธุ์ นายอำเภอแก่งคอย, นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอย,นายประสิทธิ์ มีแก้ว สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย,นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวางพร้อมทีมผู้บริหาร,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.ทับกวาง ร่วมรับมอบ

หลังจากนั้นนางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบผลิตภัณฑ์ทีพีไอ รักษ์สุขภาพ ต้านไวรัส โคโรน่า(โควิด-19)  แก่ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ต.มวกเหล็ก  ได้รับเกียรติจากนายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมทีมผู้บริหารรับมอบ  ณ ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อฯศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
 
จากนั้นนางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบ ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ รักษ์สุขภาพ ต้านไวรัส โคโรน่า(โควิด-19) แก่ศูนย์พักคอย ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ต.มิตรภาพ ได้รับเกียรติจาก นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก, นายประมาณ จันทร์มา สาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก, นายวีรยุทธ ธรรมวัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ พร้อมทีมผู้บริหาร, นางสาวณัฐธยาน์ อุทัย กำนันตำบลมิตรภาพ พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับมอบ  ณ ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อฯ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ม.8 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
 
จากนั้นนางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบผลิตภัณฑ์ทีพีไอ รักษ์สุขภาพ ต้านไวรัส โคโรน่า(โควิด-19) แก่ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ต.มวกเหล็ก ได้รับเกียรติจากนางปฏิมา สังฆะมณี นายก อบต.มวกเหล็ก พร้อมคณะ อสม.รับมอบเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา (โควิด-19) อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของชุมชน ตลอดจนแสดงความห่วงใยของชุมชน ณ ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อฯ โรงเรียนบ้านหลังเขา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

- Advertisement -

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ