ชาวจังหวัดสระบุรี.ผวาหนัก!คลัสเตอร์ CPF. พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่ง 391 ราย.

- Advertisement -

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. สืบเนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด 19 โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ดำเนินการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกพนักงานโรงงาน แปรรูปเนื้อไก่สระบุรี ซึ่งมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 5,862 คน ปัจจุบันดำเนินการตรวจเชิงรุกแล้วจำนวน 3,400 คน ทราบผลการตรวจแล้ว จำนวน 2,299 คน พบผู้ติดเชื้อจำนวน 391 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวกัมพูชา จำนวน 240 คน เป็นเพศชาย จำนวน 129 คน เพศหญิง จำนวน 111 คน ชาวไทย จำนวน 151 คน เป็นเพศชาย จำนวน 37 คน เพศหญิง จำนวน 114 คน อยู่ในจังหวัดสระบุรี จำนวน 349 คน (กัมพูชา จำนวน 240 คน ชาวไทย 109 คน) เดินทางไป-กลับ ต่างจังหวัด 42 คน (ชาวไทยทั้งหมด) ผู้ที่ตรวจพบเชื้อดังกล่าว ได้นำตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้แก่ 1.โรงพยาบาลสนาม ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต – โป่งก้อนเส้า อำเภอแก่งคอย 2. โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสระบุรี มาตรการดำเนินการที่ดำเนินการแล้ว ได้ตรวจหาเชื้อในพนักงานทั้งหมดทั้งในโรงงาน และนอกโรงงานโดยให้พนักงานไปตรวจเองที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันนี้ ดำเนินการประสานงานระหว่างจังหวัดเฝ้าระวังกลุ่มพนักงานที่อยู่ต่างจังหวัดเพื่อติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังอาการ ตรวจหาเชื้อ และกักกันตัวที่บ้าน รวมทั้งให้สาธารณสุขอำเภอ ติดตาม ดูแล พนักงานอาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด การดำเนินการของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด มหาชน)ได้เตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ 400 คน และขณะนี้ได้ปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อทำความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป มาตรการที่ต้องดำเนินการต่อโดยได้ขอให้พนักงานที่มีความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อ ให้ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน รวมถึงครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ให้แยกกักตัวเอง สังเกตอาการ หากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ คอแห้ง จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่นขึ้น ถ่ายเหลว ขอให้ไปตรวจหาเชื้อโดยด่วนที่โรงพยาบาลใกล้บ้านมาตรการป้องกันโรคสำหรับประชาชนขอให้เข้มงวด ในการรักษามาตรการการป้องกันโรค สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง งดเดินทางไปในสถานที่แออัด และการรวมกลุ่มหนาแน่น
ข่าว/สำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี/30.5.64/036 223118

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ