สระบุรี.นายพิชัย บุญบรรดาลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เป็นห่วงคุณภาพชีวิตของประชาชน ลงพื้นที่ เร่งส่งมอบบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ในโครงการ”ปรับปรุง ซ่อมแซมสร้างบ้าน ผู้ยากไร้”เขต ต.โคกแย้.

- Advertisement -

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายพิชัย บุญบรรดาลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่มอบบ้านจากการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ใน”โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สร้างบ้านผู้ยากไร้ในเขต ตำบลโคกแย้ ใน”โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง สร้างบ้านบ้านให้กับผู้ยากไร้”โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ โดยให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัย และผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดดำเนินการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตตำบลโคกแย้ ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจ และการมีส่วนของสมาชิก ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยดังกล่าว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข จากการสำรวจ ความต้องการของประชาชนในห้วงที่ผ่านมา มีประชาชนต้องการความช่วยเหลือในการสร้างและซ่อมแซมที่พักอาศัยจำนวน 2 หลัง สร้างบ้านใหม่ จำนวน 1 หลัง ซึ่งได้ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง สร้างใหม่ เสร็จสมบูรณ์ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งจะดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม เมื่อได้รับการร้องขอจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ