องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี. ประชุมเร่งด่วน อนุมัติงบ 50 ล้านบาท ตั้งโรงพยาบาลสนาม สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รองรับการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19.

- Advertisement -

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายสัญญา​ บุญ-หลง​ นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สระบุรี​ เร่งผ่านงบประมาณสนับสนุนทางการแพทย์โดยมีนางปิยะดา วงศ์ประยูร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางสาวรุ่งลาวัลย์ มาแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดร.วสันต์ ศรีจันทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (สจ.)จำนวน 28 ท่าน เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ในที่ประชุมมีวาระการประชุมเร่งด่วน เรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดสระบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประชุมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีโรงพยาบาลสระบุรีจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสระบุรี ณ ค่ายลูกเสือธนเดช เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นสถานที่ให้มีความพร้อมและสามารถรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยผู้กักตัวเพื่อดูอาการที่ UI ตามภารกิจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid 19 อาศัยตามอำนาจความในมาตรา 39 แห่ง พรบ. พ.ศ.2540 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานของโรงพยาบาลสนามจังหวัดสระบุรีมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามและกิจกรรมอื่นในลักษณะคล้ายกันหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกันให้เหมาะสมเพื่อควบคุมและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

ในการบริหารจัดการทั้งในด้านของการบริการ ทางการแพทย์รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมระบบน้ำอุปโภคบริโภคการกำจัดขยะติดเชื้อการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการการบริหารการจัดการหอพักผู้ป่วยเพื่อให้มีความสามารถรองรับในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยผู้กับตัวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ​ เพื่อขออนุมัติการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 จัดงบประมาณสนับสนุนและขอความคิดเห็นจากสมาชิกสภาฯในที่ประชุมขออนุมัติงบประมาณให้กับ​ อสม.​จำนวน 22 ล้านบาทและสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม จำนวน 28 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 50 ล้านบาท ซึ่งทาง​ อบจ.พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณในโครงการดังกล่าวโดยสมาชิกสภาจังหวัดสระบุรีได้เห็นว่าเป็นการจำเป็นเร่งด่วน​ จึงผ่านวาระงบประมาณนี้ให้ใช้จ่ายทุนสำรองเงินสะสม​ ได้โดยมีมติ ในที่ประชุม​ ออก​ 27 เสียงเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า​2019​ ที่มีความรุนแรงในระยะที่ 3 ในครั้งนี้

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ