สระบุรี. นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน เปิดกิจกรรม เยาวชนหน้าพระลานร่วมใจ อนุรักษ์การละเล่นไทย ปี 64.

- Advertisement -

วันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ(นายกฯลิ้ม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเยาวชนหน้าพระลานร่วมใจอนุรักษ์การละเล่นไทย ประจำปี 2564 มีนางสาวสกุลตา ธรรมจักร์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน และคณะกรรมการสภาเด็กฯ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากสมาชิกสภา(ส.อบต.หน้าพรัลาน) หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.แขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับพร้อมร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนอย่างสนุกสนานพร้อมได้รับสาระความรู้ ประโยชน์ของการละเล่นของเด็กไทยในอดีต โดยภายในบริเวณพื้นที่จัดงานมีการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ รณรงค์ให้สวมใส่แมสโดยเคร่งครัด จัดที่นั่งเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเยาวชนหน้าพระลานร่วมใจ อนุรักษ์การละเล่นไทย จากทางบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสระบุรี สังกัดสนง.พม.จ.สระบุรี เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท เพื่อดำเนินการจัดงานโครงการเยาวชนหน้าพระลานร่วมใจ อนุรักษ์การละเล่นไทย ในปัจจุบันการละเล่นพื้นบ้านที่นับวันจะสูญหายไปจากสังคมไทยซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเพราะการละเล่นพื้นบ้านเหล่านั้นล้วนบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นซึ่งบางท้องถิ่นอาจจะนำเอาวัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่นำมาดัดแปลงเพื่อใช้ประกอบการละเล่นให้กับลูกหลาน และเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าแก่การรักษา และดำรงไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่คนรุ่นหลังสืบต่อไป และในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่ออนุรักษ์การละเล่นของไทยให้คงอยู่ เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ความรู้แก่เด็กเยาวขนและประชาชน เพื่อเป็นกิจกรรมทางเลือกแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นเด็กและเยาวชนจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ