เรือนจำจังหวัดสระบุรี.อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย.

- Advertisement -
นาย กฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี

วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ เรือนจำจังหวัดสระบุรี นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี เปิดการฝึกอบรม โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ(อสรจ.) ประจำปี 2564 ณ ลานอเนกประสงค์แดน 1 เรือนจำจังหวัดสระบุรี โครงการดังกล่าวนี้ กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องขอความเห็นชอบจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้เป็นแกนหลักในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ในกลุ่มผู้ต้องขังและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อสรจ.) ให้สอดคล้องกับบริบทเรือนจำ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ 2555 เพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ(อสรจ.)ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้ป่วยโรคต่าง ๆ รายใหม่ ตลอดจนเกิดทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยและเกิดการพัฒนาสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ) ประจำปี 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 82 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังชายจำนวน 74 คน และ ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 8 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 7-21 เมษายน 2564

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ