องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กับ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี ลงนามบันทึก ข้อตกลง(MOU)การรับเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 3,560,000 บาท.

- Advertisement -

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล ปลัดจังหวัดสระบุรี นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายเรืองศักดิ์ วรหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางปิยะดา วงศ์ประยูร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายประภาส เกลื่อนเพชร เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กับ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การรับเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีกับที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรีวงการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้สนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรีอุดหนุนก็ประมาณจำนวน 3,000,000 ล้านบาท เงินสมทบจำนวน 300,000 บาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติและเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเป็นการให้ความสำคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ลดจำนวนผู้เสพรายใหม่และความรู้แก่ประชาชนเยาวชนถึงพิษภัยยาเสพติดรวมทั้งฟื้นฟูดูแลรักษาผ่านกระบวนการสาธารณสุขสร้างโอกาสสร้างอาชีพรายได้และสร้างการยอมรับของสังคมเพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น พศ .2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถให้การอุดหนุนงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจะลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การรับเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรีกับที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี ในงบประมาณ 2564 อุดหนุนเงินจำนวน 3,500,000 บาท มีเงินสมทบจำนวน 60,000 บาท รวมงบประมาณตามโครงการเป็นเงิน 3,5600,000 บาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ