สระบุรี.ชาวบ้าน ตำบลมวกเหล็ก เดือด ยกขบวนประท้วง ห้ามสร้างแบริเออร์กลางถนน.

- Advertisement -

ชาวบ้าน ตำบลมวกมวกเหล็ก รวมตัวกัน 5 หมู่บ้าน ถือป้ายร้องทุกข์ประท้วง ไม่เอาแบริเออร์แบ่งช่องการจราจร บนถนนชุมชนเส้นทาง ไปแหล่งท่องเที่ยว อุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เนื่องจากทำให้ถนนดังกล่าวผิวการจราจร คับแคบลงไปอีก และทำให้ เปลี่ยนวิถีแนวทางการดำเนินชีวิตในการสัญจรของชาวบ้าน ทำให้ต้องกลับรถไกลเวลาเดินข้ามถนนก็ต้องปีนข้ามขึ้นลง อีกทั้งถนนดังกล่าว เป็นถนนที่ เกษตรกรผู้ลี้ยงโคนมใช้ขนส่งน้ำนมดิบ ทำให้เกษตรกรเดือดร้อน ส่งผลกระทบโดยตรงประกอบกับการก่อสร้างดังกล่าว ไม่มีการทำประชาวิจารณ์ ความคิดเห็นของชาวบ้านก่อนจะดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด ชาวบ้าน หมู่ 1 2 4 9 และ 11 จำนวนกว่า 200 คน ได้รวมตัวกันร้องทุกข์ ที่ศาลาประชุมบ้านหมาก ต.บ้านหมาก อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี โดยมีตัวแทนจากปลัดอำเภอ นายกอบต. และกำนัน มารับฟังการร้องทุกข์ของชาวบ้านที่เดือดร้อน จากนั้นได้มีชาวบ้าน จำนวน กว่า 70 คน ออกเดินตามถนนระยะทางที่กำลังก่อสร้าง ถือป้ายคัดค้านการก่อสร้าง ติดตั้งแท่งแบริเออร์ ไปตามถนน หมายเลข 2224 มวกเหล็ก – น้ำตกเจ็ดสาวน้อย เพื่อให้โครงการ ดังกล่าว ระงับการก่อสร้าง หลังชาวบ้านในหลายๆ หมู่ ต่าง ได้รับผลกระทบ และเดือดร้อน จากการก่อสร้างติดตั้งแท่ง แบริเออร์คอนกรีต ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวเป็น โครงการบูรณะทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค หลังหน่วยงาน (กรมทางหลวงโดยแขวงการทาง สระบุรี) ได้ดำเนินการ จัดสรรงบ จำนวน19.386.708 (สิบเก้าล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดบาท )เพื่อให้ ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ ตามสัญญา ว่าจ้าง สบ.29/2564 ลงวันที่15 มค 2564 ที่ผ่านมา โดยระบุเริ่มดำเนินการณ์ เริ่มก่อสร้างติดตั้งแท่งแบริเออร์ ตามสัญญา ไว้ ตั้งแต่วันที่ 2 กพ. 2564 ซึ่ง ตามโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ในการ ก่อสร้าง ติดตั้งแท่งแบริเออร์ เพื่อแบ่งช่องครึ่งการจราจร ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนน ไปตามถนน ลาดยาง แอสฟัลท์ โดยจุดก่อสร้าง ระยะแรก ใน ก่อสร้างแท่ง แบริเออร์ ดังกล่าว ซึ่ง เริ่มการก่อสร้างระยะทาง ตั้งแต่ ก.มที่3 +810 ถึงก.ม 6+588 รวมระยะทาง 4กิโลเมตร

นาย บุญทัน แดนดี อายุ64ปี ชาวบ้านหมู่1 ต.มวกเหล็ก เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ ชาวบ้าน ในพื้นที่ดังกล่าว เดือดร้อนหนัก เนื่องจากการก่อสร้าง แท่งแบริเออร์ ทำให้ถนนที่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างคล่องตัว สะดวก ต้องติดขัด กลับรถ (ยูเทิร์น)ลำบาก ประกอบกับ ต้องขับไปกลับรถไกลหลายกิโลเมตร โดยเฉพาะ รถบรรทุก ที่ต้องใช้พื้นที่เลี้ยวกว้าง เนื่องจากถนนแคบลง ส่งผลให้ การจราจรติดขัดมากไม่คล่องตัว หากการก่อสร้างสำเร็จ ชาวบ้าน ต้องลำบาก และเดือดร้อนมาก เนื่องจากการก่อสร้างติดตั้งแท่งแบริเออร์ดังกล่าว จึงวอนขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องช่วย ระงับการก่อสร้างดังกล่าวโดยด่วนด้วย ส่วน ชาวบ้านอีกหลายหมู่ ต่างเห็นว่า ถนนเส้นดังกล่าว มีความคับแคบ เนื่องจากเป็นถนน ผ่านหลายชุมชน ไปจนถึง เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ระยะทางกว่า 8กิโลเมตร อย่าง อุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ซึ่งมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยว เดินทางผ่าน แวะเวียน ไปมาหาสู่กัน ในหลายหมู่บ้านต้อง ลำบากหนัก ประกอบกับเป็นถนน ที่ มีขนาด ความกว้างจากขอบถนนเพียง 14 เมตร แบ่งออกเป็น เลน 2 ฝั่ง ฝั่งละ 2 เลน รวม 4 เลนการจราจร ไม่มีไหล่ทางให้ชาวบ้านเดิน หากมีการก่อสร้างติดตั้งแท่งแบริเออร์แล้ว จะต้องสูญเสียผิวการจราจรไปอีกมาก จากความกว้างของแท่งแบริเออร์ ในแต่ละแท่งเมื่อนำมาเรียง ตลอดแนวถนน จะสูญเสีย ผิวการจราจรความกว้าง ไปถึง 70 เซนติเมตร อีกทั้งความสูง ของแท่งแบริเออร์ เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่ทำให้ วิถีชีวิต การ สัญจรและข้ามถนนของชาวบ้านเกิดอุปสรรค ลำบาก มาก เนื่องจากช่อง ทางข้าม ที่มี ให้ น้อยมาก เพียง 3 จุด เนื่องจากการแบ่งช่อง การจราจรของแท่งแบริเออร์ ทำให้ พื้นที่ การสัญจร ของ รถเล็กและรถใหญ่ แคบลงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้ง ก่อให้เกิดอันตรายจากอุบัติเหตุหากชาวบ้านเดิน หรือขับขี่รถจักรยานยนต์ ริมถนน อาจถูกรถ ชน ได้ง่ายกว่าถนนในอดีต ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ รถชาวบ้านที่ ต้องกลับรถ ในระยะไกลกว่าปกติถึง 4 ถึง 5 กิโลเมตร ทำให้เสียเชื้อเพลิงและเวลามาก ยิ่งหากเกิดอุบัติเหตุ จะทำให้ ผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย ถึงโรงพยาบาลล่าช้า ลงมาก ซึ่ง อาจทำให้ ผู้ป่วย โดยเฉพาะคนชราหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ถึงกับชีวิตระหว่างทางได้ โดยชาวบ้านที่มาชุมชุมคัดค้าน ทั้งหมด ได้ร่วมกันประชุม บริเวณ ศาลาประชาคม บ้าน หมาก เพื่อเสนอความคิดเห็นและหาแนวทางการ ร้องเรียน ไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ เข้ามาแก้ไขปัญหา ให้ชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยชาวบ้านได้วางแนวทางการชุมนุมคัดค้าน ดังกล่าว ซึ่งหาก ไม่หยุดการก่อสร้างโดยเร็ว ชาวบ้าน ก็จะ ยกระดับการ คัดค้าน การก่อสร้างแท่งแบริเออร์ดังกล่าวให้รุนแรงมากขึ้น จนกว่า จะได้รับคำตอบจากหน่วยงาน ที่รับผิดชอบให้ระงับ การก่อสร้างดังกล่าว ต่อไป

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ