สระบุรี พบผู้ติดเชื้อวันที่ 24 ก.พ. 64 สอบสวนผู้สัมผัส 124 ราย

- Advertisement -

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิต-I9ระลอกใหม่ จากตลาดพรพัฒน์ เทศบาลนครรังสิด อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อนอยู่ในขณะนี้ โดยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
จังหวัดสระบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1 ราย รวมมีผู้ติดเชื่อโรคโควิด-19 ระลอกใหม่สะสมในจังหวัดสระบุรี
รายที่ 16 ขณะนี้กำลังรักษตัวอยู่ในโรงพยาบาลสระบุรี 3 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ดี

รายที่ 16 เพศหญิง อายุ 30 ปี มีภูมิลำเนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก อาชีพครู โรงเรียนรัฐเขตเทศบาล
เมืองสระบุรี พักอาศัยอยู่อพาร์ทเมนต์อำเภอมืองสระบุรี มีอาคารไข้ มีน้ำมูก ได้รับการตรจรักษาที่โรงพยาบาลสระบุรี
ได้รับเชื้อจากมารดสอาชีพขายของในตลาดพรพัฒน์ จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสาธารณสุขจัหวัสระบุรี ได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
เบื้องต้นได้สอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อที่สัมผัสกับผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 124 ราย เป็นผู้สัมผัสเสียงสูง 45 ราย ผู้สัมผัส
เสี่ยงต่ำ 79 ราย ขณะนี้ได้ดำเนินการกักกันตัวผู้สัมผัลในสถานที่กักกันที่จังหวัดกำหนด 13 ราย กักกันตัวที่บ้าน
111 ราย โดยทั้งหมดจะได้รับการดูแลตรวจวัดไข้ สังเกตอาการจนครบ 14 วัน และได้ดำเนินการทำความสะอาด
สถานที่เสี่ยงทุกที่ที่ผู้ป่วยไปสัมผัสตามมาตรฐานร่วมด้วย
ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเทศบาลเมืองสระบุรี ในการล้างทำความสะอาดบ้านพัก และสังเกตการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำรวจค้นหาแหล่งเพิ่มเติม สำหรับประชาชนที่มีประวัติเสี่ยง อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา หรือเดินทางไปยังตลาดพรพัฒน์หรือพื้นที่จังหวัตปทุมธนี ขอให้สวมหน้ากากอนามัยผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการเข้าชุมชน 14 วัน สแกนคิวอาร์โคัทไทยชนะทุกสถานที่ที่ไป และ หากเริ่มมีอาคารป่วย ไข้ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปรับการตรวจ
รักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ