สระบุรี.สำนักงานปปช.ภาค 1 จัดโครงการสร้าง วิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมสร้างแกนนำในการนำไปสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต.

- Advertisement -

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวชฎารัตน์ อนรรฆอร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 1 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม รุ่นที่ 1 ณ พฤกษาวัลเลย์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีกลุ่มป้าหมาย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมระดับพื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 รวมถึงสร้างวิทยากรเป็นแกนนำในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 กำหนดดำเนินโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งหมด 4 รุ่น โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี จำนวน 200 คน สำหรับองค์ความรู้ด้านการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องไม่นำประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกัน เป็นแกนนำและแบบอย่างให้กับประชาชนอันจะนำไปสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน การทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) ต่อไป

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ