สระบุรี. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานเปิดประชุมนัดแรก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ประชุมมีมติเลือก นางปิยะดา วงษ์ประยูร เป็นประธานฯสภา อบจ.สระบุรี

- Advertisement -
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

วันที่ (11 ก.พ.64) เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นครั้งแรกหลังจาก กกต. มีมติรับรองสมาชิกสภา อบจ.สระบุรี ครบทั้ง 30 คน รวมนายก อบจ.สระบุรี ที่ กกต.ลงมติรับรองคือ นายสัญญา บุญหลง ในการประชุมครั้งนี้มี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ทั้ง 30 เขต ทั้งอดีตสมาชิกฯ ที่ได้รับการเลือกตั้งกลับมา อาทิ เช่น นายสุชา เข็มมา สอบจ.อ.บ้านหมอ นายวิจักขณ์ โพธิ์ใบ นางปิยะดา วงษ์ประยูร สอบจ.อ.พระพุทธบาท น.ส.รุ้งลาวัลย์ มาแก้ว สอบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ พร้อมด้วยสมาชิกฯ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก อาทิ นายนเรนทร์ โพธิ์นิล สอบจ.อ.หนองแซง น.ส.อังคณา บุญราศรี สอบจ.อ.วังม่วง น.ส.นาตยา ชัยยะ สอบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย สื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เลือกนางปิยะดา วงษ์ประยูร สจ.อ.พระพุทธบาท เป็นประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี น.ส.รุ่งลาวัลย์ มาแก้ว สจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีคนที่ 1 นายวสันต์ ศรีจันทร์ สจ.อ.วิหารแดง เป็นรองประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีคนที่ 2 และนายประภาส เกลื่อนเพชร หน.สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นเลขานุการสภาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และที่ประชุมยังได้มีมติเลือกนายอรรถพล วงษ์ประยูร เป็นรองนายก อบจ.สระบุรีคนที่ 1 และนายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ เป็นรองนายก อบจ.สระบุรี คนที่ 2 ทั้งนี้จะได้มีการกำหนดเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 1ในห้วงเวลา วันที่ 15 ก.พ.-31 มีนาคม 2564 ต่อไปคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีนายสัญญา บุญหลง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายอรรถพล วงษ์ประยูร รองนายกฯคนที่ 1(รอง 1) นายธนกฤต อัตถะสัมปุณนะ รองนายกฯ คนที่ 2(รอง 2) เลขานุการนายก 2 คน คือ นายอรุณศักดิ์ สิทธิอมรพร และ น.ส.เพ็ญทิพย์ สุวรรณรัตน์

- Advertisement -

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ