สระบุรี.ปากเพรียว คึกคัก รับสมัครนายกเทศมนตรี สท.กองเชียร์ นำดอกไม้พวงมาลัยมาให้กำลังใจพรึ่บพรับ.

- Advertisement -

หลังจากรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยประกาศการเลือกตั้งท้องถิ่น ระดับเทศบาลพร้อมกันทั้งประเทศโดย กกต. จังหวัดสระบุรี วันนี้ มี ผู้สมัครนายกเทศมนตรี 3 คน นำสมาชิกเข้าสมัคร 3 ทีม ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง และผู้สมัคร อิสระใน เขต1 และ เขต 3 การแบ่งเขตการเลือกหมายเลขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยกเว้นเขต 1 มีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลอิสระ 1 เดียว อ้างมาจากคณะก้าวหน้าไม่ร่วมตกลงในกติการ่วมหารือได้ข้อยุติด้วยการดำเนินการจับสลากเลือกหมายเลข ยกเว้นทั้ง 3 ทีม ยอมยกเบอร์ 1 ให้ วันนี้ ( 8 ก.พ.64) เวลา 08.00 น. หน้าเทศบาลเมืองสระบุรี นายยุทธนินทร์ สุวรรณอำไพ ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี ฐานะ ผอ.อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลเมืองสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี จัดให้มีการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี ด้วยบรรยากาศเป็นกันเองเที่ยงธรรรม จัดให้มีข้อตกลงการจัดลำดับหมายเลขสมาชิกในแต่ละเขต เรียงตามลำดับหัวหน้าทีม โดยมี 3 ทีม ที่หัวหน้าที่ทีมลงสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี ประกอบด้วย ทีมรักเมืองเพรียว มี ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต อดีตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ที่พึ่งพ้นวาระ นำสมาชิกร่วมสมัครทั้ง 3 เขต ครบทีม 18 คน และ ทีมพลังปากเพรียว นำโดย นาย ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง อดีตรองนายกเทศมนตรี สมัย พลตรี เมธี ธรรมรังสี เป็น นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี พร้อมนำสมาชิก ลงสมัครรับเลือกตั้งครบ ทั้ง 3 เขตเลือกตั้งเขตละ 6 คน จำนวน 18 คน ทีมที่ 3 ทีมเมืองเพรียวพัฒนา นำโดย นาง ผ่องศรี คำปัญญา อดีต ผอ. สำนักงานสาธารณสุข ส่งสมาชิกทีมลงในเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 3 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 3 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 1 คน การรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลงชื่อ ตรวจไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ อย่างเข้มงวด

ผลการจับสลากหมายเลข ได้ หมายเลขผู้สมัครนายก ดังนี้
หมายเลข 1 นาง ผ่องศรี คำปัญญา
หมายเลข 2นาย ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง
หมายเลข 3 ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต

- Advertisement -

และให้การจับหมายเลขผู้สมัครในแต่ละเขต ของสมาชิก ในแต่ละทีมได้ตกลงกันว่ามอบหมาย ให้หัวหน้าทีมจับหมายเลข เรียงลำดับในทีมในแต่ละเขต เรียงลำดับต่อกันไปจนครบทีมในแต่ละทีมและให้ผู้สมัครอิสระ ที่ไม่มีหัวหน้าทีมลงสมัครรับเลือกตั้ง นายก ฯ ต่อหมายเลขในลำดับต่อไป ปรากฏว่า ในขณะที่มีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล 1 คน มี น.ส.กนกพรรณ แก้วสุวรรณ ประสงค์ลงสมัครในเขตเลือกตั้งที่ 1 มี ดร.วิฑูรย์ แก้วสุวรรณ อดีตผู้สมัคร นายก อบจ. ที่ผ่านมาแต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง อ้างว่า มาจากทีมคณะก้าวหน้า ไม่สามารถตกลงกันได้ในการเรียงลำดับหมายเลขต่อ จากทั้ง 3 ทีม ยกเว้น หากจะให้ยอมตกลง คนของตน ต้องได้หมายเลข 1 เท่านั้น เมื่อตกลงไม่ได้ คณะกรรมการ จึงจัดให้มีการจับสลาก ผลการจับสลากหมายเลข สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรีเขตเลือกตั้งที่ 1 จึงได้ดังนี้
ทีมรักเมืองเพรียว ได้หมายเลข 1-6
ทีมพลังปากเพรียวได้ หมายเลข 7-12
หมายเลข 13 ผู้สมัครอิสระ
หมายเลข 14-16 ทีมเมืองเพรียวพัฒนา
สำหรับ เขต 2
หมายเลข 1 -3 ทีมเมืองเพรียวพัฒนา
หมายเลข 4-9 ทีมพลังปากเพรียว
หมายเลข 10-15ทีมรักเมืองเพรียว
และเขตเลือกตั้งที่ 3 มี ผู้สมัครอิสระ จำนวน 1 คน ยอมเสียสละตามเสียงส่วนใหญ่ได้เบอร์ ต่อจากผู้สมัครเป็นทีม ทั้ง 3 ทีมได้หมายเลข 14 ผลการจับสลากหมายเลขได้ดังนี้ หมายเลข 1 ทีมเมืองเพรียวพัฒนา หมายเลข 2-7 ทีมพลังปากเพรียว หมายเลข 8-13 ทีมรักเมืองเพรียว และ นาย ปิยวัฒน์ ดีประเสริฐ ได้ หมายเลข 14 ผู้สมัครอิสระไม่สังกัดทีมใด

- Advertisement -

หลังจากผู้สมัครรายอื่นกำลังดำเนินการสมัคร ในเวลา 12.00 น. ได้มี เบิ้ม ตีนเปล่า นายวิชัย ฉัตรเฉลิมพันธ์ หรือเสี่ยเบิ้ม คนดังสระบุรี ที่ไม่ยอมใส่รองเท้ามาค่อนชีวิต แต่มีธุรกิจร้านขายรองเท้า หลายสาขา เดินทางมา ในชุดเสื้อยืด กางเกงขาสั้น ไม่สวมรองเท้าเดินทางมาสมัครสมาชิกสภาเทศบาลในนามผู้สมัครอิสระ ใน เขตเลือกตั้งที่ 1 ช่วย สร้างสีสรรค์การรับสมัคร สท.ได้พอสมควร

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ