สระบุรี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี พิจารณาผ่อนปรนมาตรการควบคุมป้องกันโควิด 19

- Advertisement -

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี พิจารณาผ่อนปรนมาตรการควบคุมป้องกันโควิด 19


วันนี้(1 ก.พ.64) ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงาน สถานการณ์โควิด 19

- Advertisement -

ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี หลังจากที่ได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 18 โดยนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และ ศบค.มีการกำหนดสถานที่สถานการณ์ และผ่อนคลายกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการได้

- Advertisement -


สำหรับจังหวัดสระบุรี จัดอยู่ในพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่สีส้ม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติให้สถานที่ต่อไปนี้สามารถเปิดดำเนินการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ห้างสรรพสินค้า สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ สนามกีฬา คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่ให้บริการรับเลี้ยงอาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง ฝากสัตว์ สถานที่ออกกำลังกายภายในอาคาร(ฟิตเนส) สระว่ายน้ำ ห้องสมุดสาธารณะ ตลาดและตลาดนัด ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม

- Advertisement -


สถานที่ กิจการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ตามมาตรการที่ราชการกำหนด ได้แก่ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มสามารถดำเนินการได้ตามปกติแต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. การจำหน่ายสุรา สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่ซึ่งจำหน่ายสุรา สามารถเปิดบริการได้โดยให้มีการบริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น.


การจัดกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา การจัดแสดงสินค้า กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม งานเลี้ยง ประเพณี ให้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้ กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 150 คน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เช่นสวมหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็น เน้นการทำความสะอาดมือ สถานที่ อุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย เว้นระยะห่างไม่ให้แออัด 4 ตารางเมตรต่อคน กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม 151 -300 คน ให้ดำเนินการเช่นเดียวกันและต้องขออนุญาตต่อนายอำเภอท้องที่ การจัดแสดงคอนเสิร์ตหรือการแสดงในสถานที่มิใช่สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่ยังห้ามอยู่ ได้แก่ สนามไก่ชนและสนามซ้อมชนไก่ สนามแข่งขัน และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ทั้งเข้ามาและออกจากจังหวัดสระบุรี ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ