ขนส่งจังหวัดสระบุรี.เตรียมนำรถโดยสารไฟฟ้า มาบริการทดลองในปลายเดือนมีนาคมฯ นี้.

- Advertisement -
นายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี

ขนส่งจังหวัดสระบุรีประชุมขอความคิดเห็นและการสนับสนุน ขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพการเดินรถโดยสารในเขตเมืองสระบุรี ระยะที่ 2 ซึ่งจะมีการนำรถโดยสารไฟฟ้ามาทอดลองใช้พร้อมกับระบบการให้บริการที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายและกลับมาใช้ขนส่งมวลชน ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดสระบุรี อันเป็นการยกระดับคุณภาพการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองสระบุรีระยะที่ 2 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม เช่น จากองค์การโทรศัพท์ การไฟฟ้า โรงพยาบาลสระบุรี ตำรวจ สภ.เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี แขวงทางหลวงสระบุรี ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี หอการค้าจังหวัดสระบุรี สถาบันการศึกษาเช่นวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เป็นต้น นายสุชัย ขนส่งจังหวัดสระบุรี ได้เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ผ่านมา ระบบการขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารรอบเมือง ไม่ได้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงให้เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการพี่น้องประชาชน รถขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะสภาพรถเก่า ไม่ได้มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้หรือให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกสบาย และไม่ได้ใช้รถที่ปรับอากาศหรือรถติดแอร์ซึ่งไม่เหมาะกับสภาพอากาศที่ร้อนและมีฝุ่นฟุ้งกระจายของประเทศไทย ซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีได้ตระหนักในปัญหาดังกล่าวที่จะมุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เพียงพอและเกิดประสิทธิภาพ ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการ

โดยขนส่งจังหวัดสระบุรีได้มีการยกระดับคุณภาพการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองสระบุรีระยะที 1 มาแล้วตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา โดยการนำรถปรับอากาศวิ่งรอบเมืองมาให้บริการ พร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยการตรวจสอบระยะทางและเส้นทางการเดินทางของรถผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงได้มีการจัดทำแผนโครงการยกระดับคุณภาพการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองสระบุรีระยะที่ 2 โดยจะมีการนำรถไฟฟ้าซึ่งเป็นโดยสารปรับอากาศ มาให้บริการประชาชน ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีได้มีการพิจารณาเห็นว่าการพัฒนาขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดสระบุรีหากจะมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้นั้นจะต้องมีการสร้างภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนและร่วมมือผลักดันโดยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของโครงการฯ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะร่วมเป็นคณะทำงานหลัก สำหรับรถไฟฟ้ารถโดยสารสาธารณะจะมีการทดลองวิ่งในเขตรอบเมืองสระบุรีในเขตที่มีสถานศึกษาและสถานที่ราชการเช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เป็นต้น เป็นการทดลองวิ่งในประมาณเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ และอาจจะมีการขยายเส้นทางวิ่งสระบุรี-น้ำตกมวกเหล็ก ด้วย โดยจะมีภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนดำเนินการ และขนส่งสระบุรีจะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินกิจการ

- Advertisement -

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ