เทศบาลเมืองสระบุรี. อนุมัติงบ 36,500,000 บาท สั่งซื้อยาต้านโควิด-19 ช่วยประชาชน.

- Advertisement -

วันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ เทศบาลเมืองสระบุรี ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี แจ้งว่า องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในการนี้ ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในไทยที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดสระบุรี เป็นหนึ่งใน 28 จังหวัดที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เนื่องจากพบผู้ป่วยจำนวนมากและมีพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 พื้นที่ ดังนั้นเทศบาลเมืองสระบุรี จึงมีความประสงค์จะดำเนินการสั่งซื้อและฉีดวัคซีนป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 36,500,000 บาท (สามสิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสุขภาพ ความปลอดภัย ห่างไกลโรคของพี่น้องชาวสระบุรีต่อไป.

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ