สสจ.สระบุรี รายงานโควิด-19 ไทยยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มสนามชนไก่

- Advertisement -

H news saraburiโควิด-19 จังหวัดสระบุรี

11 มกราคม 2564 จังหวัดสระบุรี ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ รวมมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ระลอกใหม่สะสมในจังหวัดสระบุรี 12 ราย รักษาหายออกจากโรงพยาบาลแล้ว 11 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1 ราย ที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท ขณะนี้ผู้ป่วยอาการอยู่ในเกณฑ์ดี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยได้สอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยสะสมสมรวมทั้งสิ้น 334 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 123 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 211 ราย ได้ดำเนินการกักกันตัวผู้สัมผัสเหล่านี้ในสถานที่กักกันที่จังหวัดกำหนด 123 ราย ครบกำหนด 14 วันแล้ว จำนวน 41 คน คงเหลือกักตัวที่สถานที่กักกัน จำนวน 79 คน

- Advertisement -

และให้กักกันตัวที่บ้าน 211 ราย ครบกำหนด 14 วันแล้ว 157 ราย คงเหลือกักตัวที่บ้าน 52 ราย มีอาการปกติทุกราย และได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่เสี่ยงทุกที่ที่ผู้ป่วยไปสัมผัสตามมาตรฐานร่วมด้วย

- Advertisement -


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีระลอกใหม่นี้ พบว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีความเสี่ยงสูง ยังไม่แสดงอาการพบในกลุ่มสนามชนไก่ จากจังหวัดอ่างทอง อยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี และ จังหวัดสระบุรี และกลุ่มบ่อนการพนัน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าทั้งสองกลุ่มนี้ยังคงแพร่กระจายเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อจากบ่อนการพนันเข้าไปเที่ยวสถานบันเทิง และในกลุ่มสนามชนไก่ ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง อยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี และ จังหวัดสระบุรี ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมกลุ่มกัน ใกล้ชิดกัน และขาดการป้องกันตัว มีการรับเชื้อโรคเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในระยะฟักตัวแต่ยังไม่แสดงอาการ

- Advertisement -


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จึงขอให้ผู้ที่เดินทางไปสนามชนไก่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับจังหวัดอ่างทอง อยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี และอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในช่วงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบ่อนหรือเดินทางไป 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด ไม่ควรปกปิดข้อมูล ให้ไปรับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการจนครบ 14 วัน และทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งคัด หากสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ โควิด-19 หรือมีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ คอแห้ง จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที


ในส่วนของประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดที่ควบคุมสูงสุด 27 จังหวัด เข้าในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ขอให้ลงทะเบียนรายงานตัวผ่านคิวอาร์โค้ทเข้าจังหวัด ไม่เข้าไปในที่ชุมชน ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้อื่น ใช้เวลาพูดคุยน้อยๆ รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ กักตัวที่บ้าน 14 วัน สแกนไทยชนะ โหลดแอปหมอชนะ และตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด ขอให้ประชาชน “งดหรือชะลอ” การเดินทางโดยไม่จำเป็น ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2564 หากมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้แสดงใบอนุญาตการเดินทางจากเจ้าหน้าที่ภายในจังหวัดตนเองรับรองเพิ่มเติม และช่วยแจ้งข้อมูลแรงงาน

ต่างด้าวที่เข้ามาในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ทราบ จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน ทำความสะอาดมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน ควรงดการเดินทาง งดการไปในสถานที่แออัด เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ลงทะเบียน “หมอชนะ” และลง“ไทยชนะ” ทุกสถานที่ที่ไป โดยไม่ต้องสนใจ Timeline ผู้ป่วย ให้คิดและปฏิบัติเสมือนว่า ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงตัวเราเองมีเชื้อโควิดอยู่ หากเราปฏิบัติตามนี้เราจะไม่ไปรับเชื้อและจะไม่แพร่เชื้อไปให้คนใกล้ชิดที่เรารัก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โทร. 09 6909 9179, สายด่วน1669, ศบค. กระทรวงสาธารณสุข, Facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี “อยู่ห่างกันไว้ สวมใส่หน้ากาก ลาจากโควิด”
โทร 036 233118

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ