สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี & เรือนจำจังหวัดสระบุรี จัดทำหน้ากากอนามัยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จังหวัดสระบุรี ป้องกัน ไวรัส(COVID-19)

- Advertisement -
นางสุจิตรา เหลืองวัฒนนันท์ ผู้อำนวยการเรือนจำจังหวัดสระบุรี
นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี


วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นางสุจิตรา เหลืองวัฒนนันท์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี บันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมาตรการที่สำคัญประการหนึ่งคือ การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอ หรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกเรือนจำ กรมราชทัณฑ์จึงร่วมผลิตหน้ากากอนามัย ฝีมือผู้ต้องขังซึ่งมีคุณภาพและได้มาตรฐานออก จำหน่ายให้กับประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขังเพื่อเป็นทุนในการดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ และเป็นการคืนคนดีสู่สังคมต่อไป

- Advertisement -


โดย นางสุจิตรา เหลืองวัฒนนันท์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี ถวายหน้ากากอนามัยชุดแรก จำนวน 1,000 ชิ้น แด่ พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา ผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรในจังหวัดสระบุรี สามารถป้องกันฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ และโรคระบาดด้วยตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย
  2. พระภิกษุสามเณรในจังหวัดสระบุรี สามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคต่างๆรวมถึงโรคระบาด หรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต
  3. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พระภิกษุสามเณรในจังหวัดสระบุรีในการป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดต่อต่างๆ
- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

ข่าวแนะนำ