พล.ต.ต.อรุณ อมรวิริยะกุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ปปช.ภาค 1 เปิดโครงการ “Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต”ปี 63

ข่าววันนี้

- Advertisement -

วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2563 ที่ บ้านไร่สมเกียรติโฮมสเตย์ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พล.ต.ต. อรุณ อมรวิริยะกุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 1 เป็นประธานเปิดงาน โครงการ STONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลกิจกรรมสร้างเยาวชน Anti-Corruption Young Leaders นับว่าเป็นพัฒนาการสำคัญ อีกประการของการสร้างความร่วมมือ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และเครือข่ายภาคประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างชมรม STONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสระบุรี ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

โครงการ STONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ( พ.ศ.2560-2564 ) ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตประชาชน และสังคมไทยในระยะ 5 ปี ข้างหน้าไว้ว่า หากได้รับความร่ามมือร่วมใจ จากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการนำไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทย จะมีความตื่นตัวต่อต้านการทุจริต เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิด จิตพอเพียงต้านทุจริต สร้างตวามโปร่งใส แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เกิดการตระหนักและไฝ่รู้ปัญหาการ ทุจริต จนกระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตในชุมชนต่อไป

- Advertisement -

การอบรมครั้งนี้ได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยเข้าร่วมตรวจสอบอาหารกลางวันเด็กจริง กับหน่วยงานของ ป.ป.ช.และชมรม STRONGฯ ที่โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่การอบรมด้วย

- Advertisement -

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ