“เจนวิทย์” ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ประสานหน่วยงานสาธารณสุขสระบุรี ในการคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาด โรคร้ายแรง (COVID-19) ให้กับนักศึกษาในสถาบัน.

ข่าววันนี้

- Advertisement -

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองจ.สระบุรี นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ ผู้อำนวยการวิยาลัยเทคนิคสระบุรี ประธาน จัดปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ “เตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพ” และการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 ที่ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 5 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ตามกำหนดการ นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ได้ขอความร่วมมือปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยประสานงานขอความอนุเคราะห์พยาบาลและงานควบคุมโรคจากโรงพยาบาลสระบุรี สาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานสาธารณสุขเช่นกัน เพื่อมาช่วยทำการตรวจคัดกรอง วัดไข้ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน เมื่อพบผู้มีไข้ ได้ทำการแยกสอบสวนสาเหตุของโรค พบว่าบางคนมีไข้เล็กน้อย และไม่มีความเสี่ยงต่อโรค COVID-19 จึงได้ดำเนินการแยกและส่งต่อ คุณชญานิษฐ์ดา โชคตระการ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ให้คัดกรองอีกครั้ง เสร็จแล้วได้แนะนำให้ไปรักษาต่อที่ศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกหมอครอบครัวการเคหะ 1 เพื่อจะได้ตรวจโดยทีมแพทย์เวรอีกครั้งเพื่อรับยาและให้กลับไปพักผ่อนที่บ้าน ทั้งนี้กลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย ส่วนทางนายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ได้ลงมาช่วยอำนวยการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี

- Advertisement -

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ