“วันนักข่าว” 5 มีนาคม “ฐานันดร ที่ 4”

- Advertisement -

วันนักข่าว “ฐานันดรที่ 4”
กลุ่มบุคคลที่ทำหนังสือพิมพ์นั้น มักจะมีผู้กล่าวขวัญถึงอยู่บ่อย ๆ ว่าเป็นพวก “ฐานันดรที่ 4” ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่า อาชีพหนังสือพิมพ์ เป็นอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ มีลักษณะที่ไม่เหมือนกับอาชีพอื่น ๆ ที่เขามีมาแต่โบราณกาลในการนับ “ฐานันดรศักดิ์” ตามหลักการของชาวยุโรปซึ่งได้แบ่งการนับคนออกเป็น 3 ฐานันดรศักดิ์ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า ESTATE

สำหรับ ฐานันดรศักดิ์ ทั้ง 3 ที่ชาวยุโรป แบ่งการนับไว้แต่เดิม คือ ฐานันดรที่ 1 “ขัตติยะ” หรือนักรบ ฐานันดรที่ 2 “สมณะ” ได้แก่บรรพชิตผู้ทรงศีล และ ฐานันดรที่ 3 บุคคลธรรมดา ได้แก่ผู้ที่กระทำการงานค้าขายหรือทำการเพาะปลูก

- Advertisement -

ส่วนในรัฐสภาอังกฤษนั้นตามหลักแล้วจะประกอบด้วยฐานันดรศักดิ์ทั้งสาม คือ ฐานันดรที่ 1 ประกอบด้วยสภาขุนนางอันมี พวกขุนนางสืบตระกูล สำหรับ ฐานันดรที่ 2 ประกอบด้วยบรรพชิต พระราชาคณะ และ ฐานันดรที่ 3 ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคนธรรมดาได้เลือกตั้งให้เป็นผู้แทนตนเข้าไป

icey sq
- Advertisement -

ต่อมาสาเหตุที่ทำให้เกิดมีคำว่า ฐานันดรที่ 4 อันหมายถึงผู้ประกอบอาชีพ หนังสือพิมพ์ มีที่มาดังนี้ คือ วันหนึ่งเมื่อร้อยปีที่เศษที่ผ่านมาได้มีการประชุมในรัฐสภาอังกฤษ ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งลุกขึ้นอภิปรายในรัฐสภาชื่อ นายเด็ดมันด์เบิร์ด ในการอภิปรายมีตอนหนึ่งที่ท่านผู้นี้ได้กล่าวขึ้นว่า… “ในขณะที่เราทั้งหลายเป็น ฐานันดรใดฐานันดรหนึ่งทั้งสามกำลังประชุมกันอยู่นี้ เราพึงคำนึงไว้ด้วยว่าบัดนี้ได้มี ฐานันดรที่ 4 เกิดขึ้นแล้ว และฐานันดรนั้นกำลังมานั่งฟังการประชุมของเราอยู่ ณ ที่นี้ด้วย”
เมื่อ นายเอ็ดมันด์ เบิร์ด ได้พูดขึ้นดังนี้แล้วเขาก็ชี้มือไปยัง กลุ่มคนหนังสือพิมพ์ ซึ่งได้พากันมานั่งฟังการประชุม ณ ที่ทางราชการได้จัดให้ไว้โดยเฉพาะ
นับตั้งแต่นั้นมา “กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่ประกอบอาชีพหนังสือพิมพ์ก็ได้ชื่อว่าพวก “ฐานันดรที่ 4” ตราบเท่าทุกวันนี้

- Advertisement -

วันนักข่าว หรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ในประเทศไทย
ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับ วันสถาปนา สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน) สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2498 โดยนักข่าวรุ่นบุกเบิก จำนวน 15 ท่าน คือโชติ มณีน้อย, เท่ห์ จงคดีกิจ, ประจวบ อัมพะเสวต, วิเชียร โรจนวงศานนท์, ถาวร มุ่งการดี, สนิท เอกชัย, เชาว์ รูปเทวินทร์, จรัญ โยบรรยงค์, กุศล ประสาร, ชลอ อาภาสัตย์, อนงค์ เมษประสาท, วิสัย สุวรรณผาติ, นพพร ตุงคะรักษ์, วิภา สุขกิจ และเลิศ อัศเวศน์ นัดหมายกันที่ศาลานเรศวร ในสวนลุมพินี โดยมีชาญ สินศุข จากสยามนิกร เป็นประธานการประชุมโจดยหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับ ต่างก็ให้ความสำคัญกับวันสำคัญของพวกตนเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นประเพณีที่ทราบกัน ระหว่างหนังสือพิมพ์กับผู้อ่านว่า วันที่ 6 มีนาคม ของทุกปี จะไม่มีหนังสือพิมพ์วางจำหน่าย เนื่องจากเป็นวันหยุดงานประจำปีของบรรดานักหนังสือพิมพ์ทั้งหลาย แต่แล้วหนังสือพิมพ์ก็แอบออกวางจำหน่ายในวันที่ 6 มีนาคม เนื่องจากประชาชนในฐานะผู้อ่านเกิดความตื่นตัว และมีความต้องการที่จะบริโภคข่าวสารที่มากขึ้น จึงทำให้หนังสือพิมพ์ฉบับอื่นต้องเลิกประเพณีดังกล่าวไป

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้ วันที่ 4 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อให้วันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดเฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่ ในงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี แต่เดิมมา งานทั้งสองจัดขึ้น ณ ที่ทำการสมาคมฯ อาคาร 8 ถนนราชดำเนิน ซึ่งบริเวณริมฟุตบาทใกล้เคียง ก็เป็นสถานที่ซึ่งบรรดาเหยี่ยวข่าว นัดพบปะสังสรรค์กันเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ในช่วงหลัง จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างมาก และถนนราชดำเนินยังเป็นถนนสายหลัก มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก รวมถึงสถานที่ยังคับแคบ ส่งผลให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้สัญจรไปมา จึงได้ย้ายสถานที่จัดการประชุมไปยังโรงแรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ต่อมา สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย เข้ารวมกับ สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กลายเป็น “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2542 แต่ยังคงกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมฯ และวันนักข่าว จนถึงปัจจุบัน

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ