1 ตุลาคม 2020

สระบุรี ศิษย์หลวงพ่อใหญ่ ร.ร.เสาไห้”วิมลวิทยานุกูล”สร้างความรักความผูกพัน อำลาสถาบัน

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูลประจำปีการศึกษา 2562 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน ให้กับรุ่นน้องม.3 และรุ่นพี่ม.6 ที่จะจบการศึกษาในปีนี้ เพื่อ สร้างความรักผูกพัน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความรักและความอบอุ่น ของชาวเขียวเหลือง ศิษย์หลวงพ่อใหญ่พระสมณวัตรวิมล

นาย อิทธิเดช คุลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายในการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2562 สำหรับน้อง ๆ โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล ทั้งระดับม.3 และระดับม.6 ที่หลายคนจะต้องไปศึกษาต่อเพิ่มเติม ณ สถาบันการศึกษาอื่น ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย แต่ส่วนใหญ่ที่จบ ม. 3 หลายคนก็เลือกที่จะศึกษาต่อในสายสามัญต่อ ม. 4 ที่โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล ส่วนรุ่นพี่ ม.6 บางคนไปต่อสายอาชีพ บางคนต่อระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ส่วนระดับชั้นทั่วไปก็เหลือเวลาอีกประมาณอีก 2 สัปดาห์จึงจะปิดภาคเรียน กิจกรรมอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศจัดขึ้น เพื่อเป็นการแนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาจะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขั้น อีกทั้งเป็นสร้างความรักผูกพันระหว่างเพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้อง ระหว่างครูนักเรียน และนักเรียนกับสถาบัน พิธีการเชิญธงเขียวเหลืองและตราสัญลักษณ์ จัดขึ้นอย่างสมเกียรติศักดิ์ศรีลูกเสาไห้วิมลวิทยานุกูล ศิษย์หลวงพ่อใหญ่พระสมณวัตรวิมล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนฯ โดยมีอิทธิเดช คุลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกุล เป็นประธานในพิธีท่ามกลางการแสดงความยินดีของคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนทุกคน และพิธีเปิดความในใจรำลึกพระคุณครูและผูกข้อมือ
สำหรับในปีนี้มีนักเรียนที่สามารถสอบติดมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงได้จำนวนมาก จึงมีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อได้ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดียอดเยี่ยมเกรดเฉลี่ยสูง และมอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการสภานักเรียน

โดยนายอิทธิเดช คุลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล ได้กล่าวเสริม ว่า เป็นที่น่าภาคภูมิใจในปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูลได้รับรางวัลทั้งทางด้านการแข่งขันวิชาการกิจกรรมการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเกินความคาดหมาย เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬานักเรียนที่สามารถครองถ้วยกรีฑาและกีฬารวมได้เป็นผลสำเร็จ จึงทำให้เห็นว่าที่นี่ให้ความสำคัญในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถและมีศักยภาพซึ่งครูได้ส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาโรงเรียนก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่เฉพาะแต่ผู้บริหารและคณะครูเท่านั้นแต่ยังมีกรรมการสถานศึกษาที่สนับสนุนมาด้วยดี ตลอดจนหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนผลักดันทำให้โรงเรียนไห้วิมลวิทยานุกูลมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกปี และเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดแต่เราก็มีแผนรองรับโดยเฉพาะอาคารสถานที่ที่จะรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เหนือสิ่งอื่นใด ศิษย์หลวงพ่อใหญ่ลูกเขียวเหลืองทุกคนไม่ใช่แต่จะเรียนดีอย่างเดียว แต่ที่นี่จะสอนให้นักเรียนต้องเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ เสียสละจิตอาสา รักสถาบัน รักในวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น รักพี่น้องร่วมสถาบัน และเป็นผู้ที่กตัญญูเทิดทูนพระคุณบิดามารดา

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

น้ำป่าเขาใหญ่ยังเพิ่มขึ้นรื่อยๆ

วันนี้ 29 ก.ย. อุตุฯ แจ้งว่าพื้นที่โคราชยังมีฝน เมื่อคืนพื้นที่อำเภอปากช่อง และอุทยานฯเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง มีฝนตกหนักทั้งคืน ระดับน้ำในลำตะคองในตลาดก็ยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ยังไม่หลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน หวั่น! น้ำจากเขาใหญ่ หมูสี ขนงพระ จะมาเติมอีก เย็นนี้ แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวัง!!! บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง ระวังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน!!!
- Advertisement -