สระบุรี ศิษย์หลวงพ่อใหญ่ ร.ร.เสาไห้”วิมลวิทยานุกูล”สร้างความรักความผูกพัน อำลาสถาบัน

- Advertisement -

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูลประจำปีการศึกษา 2562 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน ให้กับรุ่นน้องม.3 และรุ่นพี่ม.6 ที่จะจบการศึกษาในปีนี้ เพื่อ สร้างความรักผูกพัน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความรักและความอบอุ่น ของชาวเขียวเหลือง ศิษย์หลวงพ่อใหญ่พระสมณวัตรวิมล

นาย อิทธิเดช คุลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายในการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2562 สำหรับน้อง ๆ โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล ทั้งระดับม.3 และระดับม.6 ที่หลายคนจะต้องไปศึกษาต่อเพิ่มเติม ณ สถาบันการศึกษาอื่น ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย แต่ส่วนใหญ่ที่จบ ม. 3 หลายคนก็เลือกที่จะศึกษาต่อในสายสามัญต่อ ม. 4 ที่โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล ส่วนรุ่นพี่ ม.6 บางคนไปต่อสายอาชีพ บางคนต่อระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ส่วนระดับชั้นทั่วไปก็เหลือเวลาอีกประมาณอีก 2 สัปดาห์จึงจะปิดภาคเรียน กิจกรรมอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศจัดขึ้น เพื่อเป็นการแนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาจะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขั้น อีกทั้งเป็นสร้างความรักผูกพันระหว่างเพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้อง ระหว่างครูนักเรียน และนักเรียนกับสถาบัน พิธีการเชิญธงเขียวเหลืองและตราสัญลักษณ์ จัดขึ้นอย่างสมเกียรติศักดิ์ศรีลูกเสาไห้วิมลวิทยานุกูล ศิษย์หลวงพ่อใหญ่พระสมณวัตรวิมล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนฯ โดยมีอิทธิเดช คุลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกุล เป็นประธานในพิธีท่ามกลางการแสดงความยินดีของคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนทุกคน และพิธีเปิดความในใจรำลึกพระคุณครูและผูกข้อมือ
สำหรับในปีนี้มีนักเรียนที่สามารถสอบติดมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงได้จำนวนมาก จึงมีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อได้ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดียอดเยี่ยมเกรดเฉลี่ยสูง และมอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการสภานักเรียน

- Advertisement -

โดยนายอิทธิเดช คุลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล ได้กล่าวเสริม ว่า เป็นที่น่าภาคภูมิใจในปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูลได้รับรางวัลทั้งทางด้านการแข่งขันวิชาการกิจกรรมการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเกินความคาดหมาย เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬานักเรียนที่สามารถครองถ้วยกรีฑาและกีฬารวมได้เป็นผลสำเร็จ จึงทำให้เห็นว่าที่นี่ให้ความสำคัญในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถและมีศักยภาพซึ่งครูได้ส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาโรงเรียนก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่เฉพาะแต่ผู้บริหารและคณะครูเท่านั้นแต่ยังมีกรรมการสถานศึกษาที่สนับสนุนมาด้วยดี ตลอดจนหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนผลักดันทำให้โรงเรียนไห้วิมลวิทยานุกูลมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกปี และเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดแต่เราก็มีแผนรองรับโดยเฉพาะอาคารสถานที่ที่จะรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เหนือสิ่งอื่นใด ศิษย์หลวงพ่อใหญ่ลูกเขียวเหลืองทุกคนไม่ใช่แต่จะเรียนดีอย่างเดียว แต่ที่นี่จะสอนให้นักเรียนต้องเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ เสียสละจิตอาสา รักสถาบัน รักในวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น รักพี่น้องร่วมสถาบัน และเป็นผู้ที่กตัญญูเทิดทูนพระคุณบิดามารดา

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

ข่าวแนะนำ