25 กันยายน 2020

สระบุรี สำนักงาน ปปช. จัดประชุม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2

นายวิศิษย์ ตันเสรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดสระบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ ห้องบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายวิศิษย์ ตันเสรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมสามัญใหญ่ชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2 โดยมี โค้ตและกรรมการชมรม ของแต่ละอำเภอในจังหวัดสระบุรี ต้อนรับ พร้อมด้วยสมาชิก ชมรม เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก


ตามที่คณะกรรมการปปชได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ให้สำนักงานปปชประจำจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตโดยมีการจัดตั้งชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระบุรีขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกด้วยการสร้างเสริม ให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงและปรับฐานความคิดให้ทุกภาคส่วนแยกระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมสร้างจิตสำนึกความละอายในการกระทำทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตโดยใช้โมเดล Strong เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน


ในปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้ 2 แผนงานคือแผนงานย่อยที่ 1 แผนงานปฏิบัติการ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจำนวน 4 กิจกรรมซึ่งได้ดำเนินการและแผนงานย่อยที่ 2 แผนงานบริหารจัดการชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจำนวน 4 กิจกรรม สำหรับการดำเนินกิจกรรมภายใต้ 2 แผนงานดังกล่าวคือกิจกรรมการประชุมใหญ่ชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระบุรี กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการชมรมครั้งที่ 2 และกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริตเพื่อทบทวนผลการดำเนินการรวมทั้งการแก้ไขปัญหาของจังหวัดและวางแผนการดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริตให้แก่ชมรมและการประชุมคณะกรรมการชมรมประจำไตรมาสโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยโค้ดกรรมการและสมาชิกชมรมจิตพอเพียงต้านทุจริตจำนวนทั้งสิ้น 110 คนเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาชมรม ให้สามารถขับเคลื่อนชมรมจังหวัดสระบุรีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขจัดปัญหาการทุจริตในจังหวัดสระบุรีให้ลดน้อยลง

- Advertisement -

Related Articles

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี.เทิดพระเกียรติ”วันมหิดล”

๙.๐๐น.วันที่ ๒๔ กันยายน วโรกาสวันมหิดล เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก จังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ...

ผีตองเหลือง เสียชีวิตในกระท่อมชาวบ้าน

วันที่ 23 ก.ย. 63 ได้มีผู้โพสต์ Lapaz Cho ได้ระบุข่าวว่า พบผู้เสียชีวิตในลักษณะไม้กระดานพลิกหนีบคอดับ..ผู้เสียชีวิต​เป็นเพศ หญิง ชนเผ่าผีตองเหลือง อายุ 60-70 ปี เสียชีวิตในกระท่อมชาวบ้าน ที่ผู้เสียชีวิต​มาขโมยของชาวบ้านเป็นประจำ จ.อุตรดิตถ์

สระบุรี ปลาตาย…จากอิทธิพลพายุโนอึลส่งผลให้จังหวัดสระบุรี มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน

วันที่ 22 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า จากกรณีที่พายุโนอึล พัดถล่มส่งผลให้จังหวัดสระบุรี มีฝนตกกระหน่ำติดต่อกันหลายวัน ทำให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ สำนักงานชลประทานที่ 10 (ชลประทานคลองเพรียว) อ.เมือง จ.สระบุรี ส่งผลให้ปลา ที่อาศัยอยู่อ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว เกิดอาการน็อกน้ำ ลอยตายเป็นจำนวนมากกว่า...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี.เทิดพระเกียรติ”วันมหิดล”

๙.๐๐น.วันที่ ๒๔ กันยายน วโรกาสวันมหิดล เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก จังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ...

ผีตองเหลือง เสียชีวิตในกระท่อมชาวบ้าน

วันที่ 23 ก.ย. 63 ได้มีผู้โพสต์ Lapaz Cho ได้ระบุข่าวว่า พบผู้เสียชีวิตในลักษณะไม้กระดานพลิกหนีบคอดับ..ผู้เสียชีวิต​เป็นเพศ หญิง ชนเผ่าผีตองเหลือง อายุ 60-70 ปี เสียชีวิตในกระท่อมชาวบ้าน ที่ผู้เสียชีวิต​มาขโมยของชาวบ้านเป็นประจำ จ.อุตรดิตถ์

สระบุรี ปลาตาย…จากอิทธิพลพายุโนอึลส่งผลให้จังหวัดสระบุรี มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน

วันที่ 22 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า จากกรณีที่พายุโนอึล พัดถล่มส่งผลให้จังหวัดสระบุรี มีฝนตกกระหน่ำติดต่อกันหลายวัน ทำให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ สำนักงานชลประทานที่ 10 (ชลประทานคลองเพรียว) อ.เมือง จ.สระบุรี ส่งผลให้ปลา ที่อาศัยอยู่อ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว เกิดอาการน็อกน้ำ ลอยตายเป็นจำนวนมากกว่า...

ไปไหนกันดี ครม.เคาะหยุด 8 วัน 19-22 พ.ย.และ 10 -13 ธ.ค.

ไปไหนกันดี ครม.เคาะหยุด 8 วัน 19-22 พ.ย.และ 10 -13 ธ.ค.น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบกําหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเดือน พ.ย.2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่...

ราชกิจจาฯ ประกาศ “ขายของออนไลน์” ไม่แจ้งราคาในโพสต์ ปรับสูงสุด 1 หมื่น

อวสานสายอินบอกซ์! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ขายของออนไลน์ ไม่แจ้งราคาในโพสต์ปรับ 10,000 บาทเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (5) มาตรา 28...
- Advertisement -