fbpx

สระบุรี เปิดแล้ว “อร้อย อร่อย” พบกับอาหารหลากหลายเมนู ในงาน”มหกรรมอาหาร เทศบาลเมืองสระบุรี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

วันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมอาหารเทศบาลเมืองสระบุรี ครั้งที่9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมกับมอบรางวัลแก่ผู้เข้าประกวดแข่งขันปรุงอาหารเมนู “ส้มตำลีลา” ผู้เข้าร่วมงานฯ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทยและเป็นเมืองทางผ่านระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประวัติศาสตร์เก่าแก่และมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและพรั่งพร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญในด้านโบราณสถาน ทางพุทธศาสนาประวัติศาสตร์ประเพณีซึ่งยังคงคุณค่าไว้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก การรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องมีไว้บริการคืออาหารเพราะถ้าอาหารที่จัดไว้บริการไม่สะอาดไม่ปลอดภัยก็อาจจะทำให้เกิดโรคระบาดที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อนำเชื้อโรคได้


ดังนั้นเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสระบุรีและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารเทศบาลเมืองสระบุรีจึงได้จัดทำโครงการมหกรรมอาหารเทศบาลเมืองสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารผู้บริโภคจะได้รับประทานอาหารจากร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัยและเป็นการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำซึ่งเป็นการบริการสาธารณสุขประเภท 1 ที่เทศบาลเมืองสระบุรีได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่บัญญัติไว้

อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารอร่อยได้มาตรฐานมีคุณภาพประจำจังหวัดสระบุรีให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถเลือกซื้ออาหารที่สะอาดและปลอดภัยรวมทั้งให้ผู้ประกอบการได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นแรงจูงใจให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพร้านอาหารของตนให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นโดยมีการรณรงค์ส่งเสริมเรื่องการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพทั้งความอร่อยและรสชาติที่ได้การรับรองผ่านหลักเกณฑ์ตามหลักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมร้านอาหารที่ขึ้นชื่อและผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหารจากเทศบาลเมืองสระบุรีให้แก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างชมรมร้านอาหารและชมรมแผงลอยในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าอาหารเล็งเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการดำเนินการปรับปรุงร้านให้ถูกต้องมีมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลมีแนวคิดใหม่ๆในการแข่งขันด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวมีความตระหนักในการพิจารณาเลือกซื้ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและรักษาไว้ซึ่งศิลปะการแสดงของนักเรียนในท้องถิ่น

จึงขอประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ผ่านไปผ่านมา เชิญเข้ามาแวะช้อปชิมชม กับงานมหกรรมอาหารอร่อยของเทศบาลเมืองสระบุรี

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2563 รวม 5 วัน ภายในกิจกรรมนอกจากจะมีร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล มีร้านในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี และบริเวณใกล้เคียง ร่วมมากกว่า 80 ร้าน เข้ามาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารอร่อย รวมถึงการแสดงบนเวที ศิลปะ ร้องเล่นเต้นรำ ของนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน