30 กันยายน 2020

ชาวบ้าน ต.หนองยาว ต.ปากข้าวสาร รวมพลังนับพันคน เชิญกรรมาธิการอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบคัดค้านผลกระทบ การก่อสร้างโรงงานแปรรูปไก่

วันที่ 27 ม.ค.2563 ณ.ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เมือง จ.สระบุรี นายประทวน สุทธิอำนวยเดช ประธานคณะกรรมาธิการอุสาหกรรม สภาผู้แทนราษฏร, นายพิเชษฐ์ สภิรชวาล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ และคณะ พร้อมด้วยนายมงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์ ผู้แทนราษฏร เดินทางมาตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในเขตพื้นที่ 2 ตำบล คือ ต.ปากข้าสาร และ ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี ที่ได้เข้าร้องทุกข์กับหน่วยงานต่างๆ รวมถึง กรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฏร ด้วยในเรื่องการคัดค้านการก่อสร้าง”โรงานแปรรูป” ชิ้นส่วนไก่ ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ที่มากว้านซื้อที่ดินเกือบ 300 ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงงาน ซึ่งชาวบ้านทั้ง 2 ตำบลพากันหวั่นวิตกว่า โรงงานดังกล่าวจะก่อมลภาวะเป็นพิษ ทั้งปล่อยน้ำเสียลงคลองหนองยาว และกลิ่นเหม็น โดยโรงงานอยู่ไม่ไกลชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน วัดหลายแห่ง

โดยมี น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สระบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านจาก ต.หนองยาว และ ต.ปากข้าวสาร กว่า 200 คน และ นักเรียน (พลตำรวจ) จากศูนย์ฝึกโรงเรียนตำรวจภูธร ภาค 1 ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.หนองยาว ราว 200 นาย พากันมาร่วมชุมนุมกับชาวบ้านด้วยแต่ เนื่องด้วยเป็นวันเปิดการฝึกอบรม น.ส.กัลยา จึงชี้แจงให้ นักเรียนพลตำรวจ เหล่านั้น เดินทางกลับไป ฝึกอบรมยังต้นสังกัด เหลือเพียง ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเดือดร้อนกับคณะกรรมาธิการอุสาหกรรม

จากนั้นได้สอบถามความคืบหน้า ข้อเรียกร้องของชาวบ้านที่เกรงได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงงานใกล้ชุมชนหมู่บ้าน จากหน่วยงานต่างๆ พอสรุปได้ว่า ปัจจุบันบริษัท เอกชนที่จะมาก่อสร้างยังไม่ได้ยื่นขอนุญาติการก่อสร้างแต่อย่างใด เป็นเพียงมีผู้แทนของบริษัทฯ ได้เข้าพบสอบถาม โยธาและผังเมือง จ.สระบุรีว่า ที่ดินบริเวณที่เกิดข้อพิพาทดังกล่าว สามารถที่จะมาลงทุนทำโรงงานได้หรือไม่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว เป็น ” พื้นที่สีเขียว” สามารถดำเนินการทำธุรกิจหรือก่อสร้างใดๆเกี่ยวกับด้านการเกษตรได้ รวมถึง การแปรรูปสัตว์ปีก(ไก่) ได้ แต่ยังคงมีกฎระเบียบปลีกย่อยที่อาจส่งผลกระทบกับชาวบ้าน ซึ่งยังคงต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน และการได้รับการอนุญาตการก่อสร้างโรงงานจาก อบต.ในพื้นที่เสียก่อน และในชั้นนี้ทางผู้ประกอบการยังไม่ได้ลงทุนซื้อที่ดินจากชาวบ้านทั้งหมดแต่อย่างใด เป็นเพียงมีการ(มัดจำ)ไว้บางส่วนเท่านั้น

ซึ่งในที่ประชุมมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ผู้แทนศูนย์ดำรงธรรม จ.สระบุรีว่าที่ เรือตรี ศรัณวัชร พูสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี นายนพดล ชีวอิสรานุกูล อุสาหกรรม จ.สระบุรี โยธา และผังเมืองฯ ที่ดินจังหวัดสระบุรี,ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมฯ ผู้บริหารข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ปากข้าวสาร และ อบต.หนองยาว เข้าร่วมประชุม หลังเปิดการประชุมนายประทวน สุทธิอำนวยเดช ประธารคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฏร ได้ชี้ให้ตัวแทนชาวบ้าน กำนัน ผู้นำชาวบ้าน ได้ชี้แจงข้อคัดค้านการก่อสร้าง และการที่ได้พากันเข้ายื่นคัดค้านการก่อสร้างโรงงานแปรรูปไก่ กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้คณะทราบ

ต่อมาในตอนบ่ายวันเดียวกัน( 27 ม.ค.63) คณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฏร ได้ลงพื้นที่ไปดูพื้นที่ ที่บริษัทเอกชน กำลังกว้านซื้อจากชาวบ้านในเขต หมู่ 1 ต.ปากข้าวสาร และ หมู่ 9 ต.หนองยาว บริเวณแนวคันคลองธรรมชาติหนองยาว ซึ่งมีชาวบ้านเกรงได้รับผลกระทบจาก 2 ตำบลกว่า 200 คน รวมถึงพระภิกษุสงฆ์จากวัดหนองยาวสูงรอต้อนรับ นำนายประทวน และคณะดูพื้นที่จริงซึ่ง ยังเป็นทุ่งนาของชาวบ้านใช้ทำกินกันอยู่ในปัจจุบัน หากโรงงานแปรรูปไก่ก่อสร้างจริงจะได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน

ในขณะเดียวกัน นายประทวน สุทธิอำนวยเดช ประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฏร ได้กล่าวกับชาวบ้าน ที่มาชุมนุมต้อนรับว่า ตนได้ฝากการบ้านไว้กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะ อุตสาหกรรม จ.สระบุรี ว่า ขณะนี้ขั้นตอนต่างๆ ในการขอนุญาติยังไม่เกิดขึ้น อยู่ในขั้นตอน ของผู้ประกอบการ เข้าสอบถามว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวนี้ สามารถดำเนินธุรกิจได้หรือไม่เท่านั้น ซึ่งชาวบ้านได้ทราบเรื่องขึ้นจึงพากันตื่นตัว เกรงได้รับความเดือดร้อนหากปล่อยให้มีการก่อสร้างขึ้นแล้วอาจแก้ไขอะไรไม่ได้ จึงได้รวมตัวกันคัดค้านขึ้นเพราะฉะนั้น จากนี้ไปหากหน่วยงานใด มีการดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาต ในขั้นตอนการก่อสร้าง ขอให้แจ้งให้คณะกรรมาธิการฯได้รับทราบด้วย เพื่อจะได้ช่วยกันดูแล เพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่าย โดยทางด้านผู้ประกอบการในวันนี้ก็ได้ส่งตัวแทน มารับฟังข้อมูลต่างๆ แต่ไม่สามารถตัดสินใจใดๆได้ คณะกรรมาธิการจึงชี้แจงให้ทราบว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการยังลงทุนไปไม่มาก หากคิดจะดำเนินการต่อ ท่านต้องเข้าไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้มากกว่านี้ แต่เพียงแค่ด่านแรกก็ถูกชาวบ้านต่อต้านเสียแล้ว หากจะให้ดีขอให้ผู้ประกอบการ หันไปให้ความสนใจไปลงทุนในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรม น่าจะเหมาะสมกว่า นายประทวน กล่าวสรุป

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

น้ำป่าเขาใหญ่ยังเพิ่มขึ้นรื่อยๆ

วันนี้ 29 ก.ย. อุตุฯ แจ้งว่าพื้นที่โคราชยังมีฝน เมื่อคืนพื้นที่อำเภอปากช่อง และอุทยานฯเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง มีฝนตกหนักทั้งคืน ระดับน้ำในลำตะคองในตลาดก็ยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ยังไม่หลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน หวั่น! น้ำจากเขาใหญ่ หมูสี ขนงพระ จะมาเติมอีก เย็นนี้ แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวัง!!! บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง ระวังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน!!!

สระบุรี แจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 20.30 น.รับแจ้งจาก สภ.แก่งคอย มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณ ม.10 บ้านบุใหญ่ ต.ห้วยแห้ง อาสาสมัครใกล้เคียงออกตรวจสอบพร้อมรถน้ำ อบต.ห้วยแห้ง พบเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านไม้ 2 ชั้น มีเปลวเพลิงบริเวณชั้น 2 ของบ้าน รถน้ำดำเนินการฉีดน้ำสกัดเพลิงไว้ได้ใช้เวลาประมาณ 30...
- Advertisement -