1 ธันวาคม 2020

สระบุรี เริ่มแล้ว 10-11 มค.63 เทศกาล”ทับกวางคาวบอยซิตี้”ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563(Tubkwang Cowboy City)TREASURE HUNTER

วันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ สนามหลังเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน ทับกวางคาวบอยซิตี้ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 โดยมีนายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาล หัวหน้าส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ เข้าร่วมงานในคร้ังนี้เป็นจำนวนนับหลายพันคน

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว”ทับกวางคาวบอยซิตี้ ครั้งที่11″ ประจำปี 2563 ดังนี้ จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ด้วยระยะทางเพียง 107 กิโลเมตร และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางไปจังหวัดต่าง ๆ ทั้งภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพหลายด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว โดยได้ส่งเสริมอุตสาหกรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมของแต่ละท้องถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดสระบุรีในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบกับพื้นที่ของตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย และอำเภอใกล้เคียงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่เทศบาลเมืองทับกวางได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ทับกวางคาวบอยซิตี้ ครั้งที่ 11″ประจำปี 2563 ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1.เพื่อสงเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนในท้องถิ่น และเกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น
3.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนมีความรัก ความศรัทธาและความหวงแหน ในสมบัติทางธรรมชาติ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งการพัฒนาเอกลักษณะเฉพาะท้องถิ่นซึ่งมาจากวิถีชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่น ให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว โดยไม่ลืมภาคเกษตรและปศุสัตว์ ทั้งสามารถแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของชุมชนนั้น ๆ ที่ร่วมกันสรรค์สร้างเศรษฐกิจและสังคมที่น่าอยู่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ทับกวางคาวบอยซิตี้ ครั้งที่ 11” ประจำปี 2563 ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน คณะกรรมการชุมชน อสม. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลทับกวาง

การจัดงานทับกวางคาวบอยซิตี้ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2563

ภายใน งานยังมีกิจกรรมการแสดงจากวงดนตรี แนวคันทรี่ คาวบอยโชว์ การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี กล้องวงจรปิดจับภาพ 3 แม่ลูกขี่จักรยานยนต์ชนราวสะพานดับ

วันที่ 1 ธ.ค.63 กลางดึกที่ผ่านมา ร.ต.อ.กิจวีวรรธน์ อินประสงค์ พนักงานสอบสวน สภ.เสาไห้ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนแท่งบาริเออร์ ราวสะพาน มีผู้เสียชีวิต บริเวณสะพานปากบาง ม.3 ถ.ปากบาง-บ้านยาง ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี จึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

สระบุรี อนุทิน เผย “จุฬาเอาด้วย” กัญชาทางการแพทย์ มุ่งวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่จังหวัดสระบุรีเป็น 1 ใน 14 จังหวัด เมืองสมุนไพร

เมื่อวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ ศูนย์วิจัยยาเสพติด โครงการพัฒนาที่ดินจุฬา-สระบุรี จ.สระบุรีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การพัฒนากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษา รวมถึงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน การที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาสายพันธุ์ไทย พัฒนาการปลูกในรูปแบบชีวภาพ
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี กล้องวงจรปิดจับภาพ 3 แม่ลูกขี่จักรยานยนต์ชนราวสะพานดับ

วันที่ 1 ธ.ค.63 กลางดึกที่ผ่านมา ร.ต.อ.กิจวีวรรธน์ อินประสงค์ พนักงานสอบสวน สภ.เสาไห้ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนแท่งบาริเออร์ ราวสะพาน มีผู้เสียชีวิต บริเวณสะพานปากบาง ม.3 ถ.ปากบาง-บ้านยาง ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี จึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

สระบุรี อนุทิน เผย “จุฬาเอาด้วย” กัญชาทางการแพทย์ มุ่งวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่จังหวัดสระบุรีเป็น 1 ใน 14 จังหวัด เมืองสมุนไพร

เมื่อวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ ศูนย์วิจัยยาเสพติด โครงการพัฒนาที่ดินจุฬา-สระบุรี จ.สระบุรีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การพัฒนากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษา รวมถึงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน การที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาสายพันธุ์ไทย พัฒนาการปลูกในรูปแบบชีวภาพ

สระบุรี งานจราจร สภ.เมืองสระบุรี ประชาสัมพันธ์ 1 ธ.ค. นี้ รถตั้งแต่ 10 ล้อขี้นไปที่มาจากทางกรุงเทพ (หินกอง)

งานจราจร สภ.เมืองสระบุรี ประชาสัมพันธ์ 1 ธ.ค. นี้ รถตั้งแต่ 10 ล้อขี้นไปที่มาจากทางกรุงเทพ (หินกอง)ห้ามตรงเข้าเมืองสระบุรี ห้ามเลี้ยวซ้ายไปทางบายพาสเสาไห้ ให้ขึ้นสะพานบายพาส...
- Advertisement -