สระบุรี สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดวิ่งไล่ยุง ลดพุง ลดโรค

- Advertisement -

วันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ สนามกีฬาจังหวัดสระบุรี เวลา 16.00น. สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดวิ่งไล่ยุง กำจัดพาหะนำโรค ส่งเสริมการออกกำลังกาย ลดพุง ลดโรค เปิดงาน โดย นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร กล่าวรายงาน

นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร กล่าวว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ เดือนมกราคม- ธันวาคม 2562 จังหวัดสระบุรี มีรายงาน จำนวนทั้งสิ้น 916 ราย มีรายงานเสียชีวิต 1 ราย แนวโน้มการเกิดโรคสูงช่วงเดือน กรกฎาคม- พฤศจิกายน กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมาคือ กลุ่ม 5-9 ปี และ พบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายในจังหวัดสระบุรีช่วงเดือน กันยายน–ธันวาคม 2562 ผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 37 ราย ผู้ที่ติดเชื้ออาจมีไข้สูง อาการเด่นของโรคคืออาการปวดข้อมาก บางรายอาจปวดมากจนข้อบวม จะทรมานมาก ที่ผ่านมาการดำเนินมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการในช่วงก่อนระบาด (มกราคม – มีนาคม) ซึ่งหากสามารถกำจัดหรือลดเเหล่งเพาะพันธุ์เเละจำนวนลูกน้ำยุงลายให้น้อยที่สุดได้ จะเป็นการลดยุงพาหะที่จะก่อให้เกิดในช่วงระบาดเเละเป็นการลดการเกิดโรคไข้เลือดออกเเละโรคติดต่อนำโดยยุงลายไม่ให้มีการเเพร่ระบาดในวงกว้างเมื่อเข้าสู่ฤดูการระบาดได้การป้องกันโรคควรจะดำเนินการช่วงก่อนการระบาด ในเดือนตุลาคม – มีนาคม เพื่อตัดวงจรชีวิตของยุง ลดการแพร่การระบาดของโรค และการควบคุมโรคในช่วงระบาดตั้งแต่เดือน เมษายน – พฤษภาคม เป็นการเร่งรัดในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข/โรงพยาบาล วัด โดยเน้นมาตรการ 3 เก็บ 3 โรคเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่อยู่อาศัยของยุงลาย เก็บขยะรอบบ้านโดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่

- Advertisement -

การ “วิ่งไล่ยุง” ในครั้งนี้ เพื่อสร้างกระแสการป้องกันโรคก่อนการระบาด และสร้างความตระหนักให้กับประชาชน ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านตนเอง และสถานที่สำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือจาก ท้องถิ่น อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันให้คนในครอบครัว หรือคนรอบตัวของเรา ไม่ต้องป่วยด้วย 3 โรคนำโดยยุงลาย ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย ติดเชื้อไวรัสซิก้า พร้อมนี้ ยังส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรค

- Advertisement -

กิจกรรมวันนี้ มีภาครัฐ ประชาชนและเอกชน มีส่วนร่วม ในกิจกรรม ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เทศบาลเมืองสระบุรี องค์การบริการส่วนจังหวัดสระบุรี บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด บริษัท เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย จำกัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้สื่อข่าว และประชาชนทั่วไป หวังว่ากระแสการรณรงค์วันนี้จะลดการแพร่ระบาดโรคโดยยุงและส่งเสริมสุขภาพคนไทยให้แข็งแรง

- Advertisement -

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โทร 036 233118

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ