สสจ.สระบุรี รายงานรายที่ 8 เพศหญิง อายุ 40 ปี ผู้ป่วยไม่มีอาการ

- Advertisement -

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากตลาดกลางกุ้งและตลาดทะเลไทย ในจังหวัตสมุทรสาคร จนถึงวันที่
26 ธันวาคม 2563 ได้มีประชาชนชาวจังหวัตสระบุรี ติดเชื้อโควิด-19 จากการระบาดครั้งนี้เพิ่มชื้น 1 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อรวม 8 ราย

รายที่ 8 เพศหญิง อายุ 40 ปี ผู้ป่วยไม่มีอาการ อยู่อำเภอแก่งคอย จังหวัตสระบุรี อาชีพรับจ้าง มีประวัติ ไปรับประทานหมูกระทะตาแป๊ะ สาขา 2 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

- Advertisement -

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ยังคตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยันทั้ง 8 ราย รวม 197
ราย ผลไม่พบติดเชื้อโควิด-19ทั้งหมด ทั้งนี้ได้ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 37 ราย เข้าพักในสถานที่กักกัน (Local Quarantine) และให้ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจำนวน 149 ราย กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) และเฝ้าสังเกตติดตามอาการจนครบ 14 วัน ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนต

- Advertisement -

จากจำนวนผู้ป่วยดังกล่าว ทำให้จังหวัดสระบุรี จัดเป็นพื้นที่ควบคุมเฝ้าระวังสูง (มีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ไม่เกิน
10 ราย) ขณะนี้เดำเนินการเร่งรัดตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรม/กิจการที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 ในทุกพื้นที่ ได้แก่ คนไทยและแรงานต่างด้าวที่มาจากตลาดกลางกุ้งและตลาดทะเลไทย หรือเกี่ยวข้องกับอาหารทะล และกลุ่มคนที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้ตรจหาเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ อำเภอเมืองสระบุรี แก่งค่อย มวกเหล็กและอำเภอแก่งคอย จำนวน 370 ราย ไม่พบเชื้อ 198ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ 172 ราย เพื่อการป้องกันควบคุมโรคอีกค้นหนึ่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ยังคงเฝ้าระวังค้นหาคนต่างต้าวที่เข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

- Advertisement -

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสะบุรี จึงขอเน้นย้ำมาตรกรการการป้องกันโรคโควิด-19 โดยขอให้ทุกคนสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน การทำความสะอาดมือ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยๆหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเสี่ยงการเข้ไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก สแกนแอปไทยชนะอยู่เสมอ หากท่านเริ่มมีอคารป่วย ไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปรับการตรวจรักษาทีโรงพยาบาลใกล้บ้าน ทั้งนี้การป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 เป็นสิ่งที่ตีที่สุด

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ