สสจ.สระบุรี ผู้ติดเชื้อรายที่ 6 กับ 7 พร้อมผู้สัมผัสใกล้ชิด รวม 143 ราย

- Advertisement -

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากตลาดกลางกุ้งและตลาดทะเลไทย ในจังหวัตสมุทรสาคร จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ได้มีประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ติดเชื้อโควิด-19 จากการระบาดครั้งนี้เพิ่มขึ้น 2 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อรวม 7 ราย

ผู้ป่วยรายที่ 6 เพศหญิง อายุ 59 ปี อาชีพค้าขายอาหารทะเลและพักอาศัยอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาท เดินทางไปตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาครหลายครั้ง รับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท เป็นผู้ป่วยไม่มีอาการ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 13 ราย

- Advertisement -

ผู้ป่วยรายที่ 7 เพศหญิง อายุ 38 ปี อาชีพค้าขายอาหารทะเลและพักอาศัยอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาท มีประวัติใกล้ชิดและอาศัยอยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยรายที่ 6 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 13 ราย (กลุ่มเดียวกับรายที่ 6)

- Advertisement -

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ยังคงตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยันทั้ง 7 ราย รวม 143 ราย ผลไม่พบติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด ทั้งนี้ได้ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 34 ราย เข้าพักในสถานที่กักกัน (Local Quarantine) และให้

- Advertisement -

ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจำนวน 108 ราย กักตัวที่บน (Home Quarantine) และเฝ้าสังเกตติดตามอาการจนครบ 14 วัน ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้จังหวัตสระบุรี มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 7 ราย จัดเป็นพื้นที่ควบคุมเฝ้าระวังสูง (มีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ไม่เกิน 10 ราย) ขณะนี้ได้ดำนิการเร่งรัดตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรม/กิจการที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 ในทุกพื้นที่ ได้แก่ คนไทยและแรงต่างด้าวที่มาจากตลาดกลางกุ้งและตลาดทะเลไทย คนที่เดินทางไปตลาดกลางกุ้งและตลาดทะเลไทยหรือเกี่ยวข้องกับอาหารทะเล และกลุ่มคนที่เดินทามาจากจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้ตรวจหาเชื้อในกลุ่มแรงงาน

ต่างด้าวกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ อำเภอเมืองสระบุรี แก่คอยมวกเหล็กและอำเภอแก่งคอย จำนวน 370 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ เพื่อการป้องกันควบคุมโรคอีกด้านหนึ่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ยังคงเฝ้าระวังนหาคนต่างด้าวที่เข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จึงขอเน้นย้ำมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 โดยขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย

ตลอดเวลาที่ออกจกบ้าน เน้นการทำความสะอาดมือ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเสี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก สแกนแอปไทยชนะอยู่เสมอ

“อยู่ห่างกันไว้ สวมใส่หน้ากาก ล้างมือให้มาก ลาจากโควิด” หากท่านเริ่มมีอาการป่วย ไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ทั้งนี้การป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 เป็นสิ่งที่ดีที่สุด

หากมีข้อสงสัยให้ติต่อได้ที่สายด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัตสระบุรีโทร. 09 6909 9179 สายด่วน 1669 ด้านมาตรการสำหรับประชาชนทั่วไปให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการที่ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข , Facebock สำนึกงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ