สระบุรี นายกเทศบาลเมืองสระบุรี ออกหนังสือสั่งการปิดการเรียนการสอนโรงเรียนดังกล่าว

- Advertisement -

ประกาศเทศบาลเมืองสระบุรี เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี เนื่องจากเหตุพิเศษ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐ด๙ (COVID-19) ในวงกว้าง และพื้นที่ จังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่เสี่ยงเนื่องด้วยมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน จำนวน ๓ ราย เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้อโรค ดังกล่าว เทศบาลมืองสระบุรี จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- Advertisement -

๑ แจ้งปิดสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด เทศบาลเมืองสระบุรี เนื่องจากเหตุพิเศษ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๓ วัน

- Advertisement -

๒. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางสอนปกติ

- Advertisement -

๓. ให้พนักงานครู พนักงานจ้าง ทุกคนมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ และปฏิบัติตามขั้นตอนการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๔. หากพบนักเรียน พนักงานครู พนักงานจ้าง มีอาการ ที่นสงสัยให้พบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ และกักตนเองภายใน ๑๔ วัน และรายงานให้สำนักการศึกษาทราบด้วย ทั้งนี้ ให้พนักงนครู พนักงานจ้าง และผู้ปกครองนักเรียน ปฏิบัติตามประกาศเทศบาลเมืองสระบุรี

ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COMD-19) และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต)

นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ