สระบุรี ก็ไม่รอด เปิดไทมไลม์ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3 ราย

- Advertisement -

สระบุรี ก็ไม่รอด เปิดไทมไลม์ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3 รายใหม่เป็นครอบครัวเดียวกัน จากสระบุรี ไทมไลน์คือไปซื้ออาหารทะเลจาก จ.สมุทรสาคร เพื่อมาขายใน ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล

การแถลงข่าว กรณีการแพระบาดโรคโควิต-19 จากตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมตะแบก ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สืบเนื่องจากกรณีการแพรระบาดโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร เบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อจากการ ตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการจำนวน 548 ราย ซึ่งมีทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติที่ทำงานในตลาดแห่งนี้ และได้เริ่มมีการกระจายของผู้ป่วยโรคโควิด-19 จากตลาดแห่งนี้ออกไปในหลายจังหวัดใกล้เคียง จากเหตุการณ์ดังกล่าวจังหวัดสระบุรีได้เร่งดำเนินการค้นหาผู้ที่มีประวัติเสี่ยงทั้งเชิงรุก และเชิงรับอย่าง

- Advertisement -

ต่อเนื่อง และในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลสระบุรีได้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าไปพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง ในจังหวัดสมุทรสาคร หลายครั้ง ในช่วงวันที่ 8, 12, 14,16 ธันวาคม 2563 ผู้ป่วยทั้ง 3 รายนี้เป็นคนในครอบครัวเดียวกันเป็นบิดา อายุ 41 ปี มารดา อายุ 45 ปี และ บุตรสาว อายุ 21 ปี ทั้ง 3 คน มีอาคารไข้ ปวดเมื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสระบุรี อาการอยู่ในเกณฑ์ดี

- Advertisement -

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการสอบสวนควบคุมโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 22 ราย โดยได้แยกกักตัวและเฝ้าระวังต่อเนื่อง 14 วัน และได้ขอความร่วมมือ ทางร้านและผู้ให้บริการของผู้ป่วยในการยุติ การให้บริการ ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ไปใช้บริการร้านอาหา ตั้งแต่วันที่ 15-20 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ณ ร้านแจวร้อนตาแป๊ะบุฟเฟ่ 149 ซึ่งมี 3 สาขา สาขา 1 อำเภอหนองแค สาขา 2 อำเภอแก่งคอย และสาขา 3 อำเภอเมืองสระบุรี และตลาดหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้สังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา หลีกเลี่ยงคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่น ไม่ควรเข้าไปในที่ชุมชน หากเริ่มมีอาการป่วย ไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือสิ้นไม่รับรส ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลพระพุทธบาท โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง หรือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ และขอให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะเดินทางตลอดเวลา

- Advertisement -

หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยให้ติดต่อได้ที่สายด่วน 1422 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือ สายด่วน 1669 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โทร. 036211015 , 0 36223120 ด้านมาตรการสำหรับ ประชาชนทั่วไปให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นทาการที่ สบค. กระทรวงสาธารณสุข ใส่หน้กากอนามัย เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงที่แออัด ล้างมือบ่อย ๆ สแกนไทยชนะเมื่อเข้าสู่พื้นที่สาธารณะ” จะเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการแพระบาดโรคในพื้นที่อื่น ๆ หรือในจังหวัดสระบุรีของเรา

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 3 ราย

คืนวันที่ 14 ธ.ค.63
กลับเข้า 15 ธ.ค.63 สามี และ บุตรสาว เดินทางไปตลาดทะเลไทย ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ถึงจังหวัดสมุทรสาคร เวลา 23.30 น. กลับถึง จ.สระบุรี เวลา 04.00 น. (ไม่พักค้าง)

16 ธ.ค.63
ภรรยา เริ่มมีอาการป่วย ไปรับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลเอกชน
ในจังหวัดสระบุรี เวลา 09.00 น.บุตรสาว ไปร้านแจ่วฮ้อน ตำบลหนองแค ช่วงเย็น สามี และ บุตรสาวเดินทางไปตลาดทะเลไทย ด้วยรถยนต์ส่วนตัวถึง จังหวัดสมุทรสาคร เวลา 22.00 น. กลับถึง จ.สระบุรี วันที่ 17 ธ.ค. 63 เวลา 04.00 น. (ไม่พักค้าง)

17 ธ.ค.63
ภรรยา ไปเขียงหมู ตลาดสด อำเภอ เมืองจังหวัดสระบุรี เวลา 08.00 น.
ภรรยา เดินทางไปร้านแจวฮ้อน ตำบลหนองแค เวลาช่วงเย็น บุตรสาว เริ่มมีอาการ ตรวจรักษาคลินิก ในจังหวัดสระบุรี เวลา 17.00 น. สามี เริ่มมีอาการ ดรวจรักษาคลินิก ในจังหวัดสระบุรี เวลา 18.00 น.

18 ธ.ค.63
สามี ไปขายหมูตลาดนัด ตำบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ช่วงเย็นภรรยา ไปเขียงหมู ตลาดสด อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี เวลา 08.00 น. บุตรสาว พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

19 ธ.ค.63
ทั้ง 3 คน พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

20 ธ.ค.63
อาการไม่ดีขึ้นจึงเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมาขอตรวจที่โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลรับรักษาที่ห้องแยกโรค

กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้แก่

  • บุตรชาย (อาศัยอยู่ร่วมบ้าน) จำนวน 1 ราย
  • ลูกจ้างร้านแจ่วฮ้อน จำนวน 25 ราย
- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ