จังหวัดสระบุรี.เดินรณรงค์ เชิญเลือกตั้ง”20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”

- Advertisement -


ที่ บริเวณลานกีฬาพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถาน อ.เมือง จ.สระบุรี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล ปลัดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ต. อุทัย บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายวิบูลย์ สุขอนันตธรรม ประธานมูลนิธิสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส ” และปล่อยขบวนคาราวานเดินรณรงค์ตามถนนในตัวเมืองสระบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงาน กกต.จังหวัดสระบุรี ได้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยจังหวัดสระบุรี ตั้งเป้ารณรงค์ให้ผู้มาใช้สิทธิ 80%


สำหรับกิจกรรมการเดินรณรงเชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริต โปร่งใส” กำหนดให้จังหวัดต่าง ๆ จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มากที่สุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพื่อให้ได้ นายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถเข้าไปพัฒนาและบริหารท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
ซึ่งทาง กกต.จังหวัดสระบุรีฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีที่มีสิทธิเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องเดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ ควรวางแผนการเดินทาง รวมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ตลอดทั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง
สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีนั้น มีได้จำนวน 1 คน ใช้เขตเลือกตั้ง จ.สระบุรี เป็นเขตเลือกตั้ง ส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กำหนดให้มีจำนวนเขตละ 1 คน มีการแบ่งเขตเลือกตั้งเขต จำนวน 30 เขต ในทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดสระบุรี โดย อำเภอเมืองสระบุรี จำนวน 5 เขต อำเภอแก่งคอย 5 เขต อำเภอพระพุทธบาทจำนวน 3 เขต อำเภอหนองแค จำนวน 4 เขต อำเภอบ้านหมอ จำนวน 2 เขต อำเภอมวกเหล็กจำนวน 2 เขต อำเภอวิหารแดง จำนวน 2 เขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 เขต อำเภอดอนพุด อำเภอเสาไห้ อำเภอวังม่วง อำเภอหนองแซง อำเภอหนองโดน จำนวนอำเภอละ 1 เขต

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ