รองผู้ว่าฯจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย สาธารณสุขสระบุรี ลงพื้นที่ห้าง Tesco Lotus สระบุรี แนะนำ ประชาชนในการเลือกซื้อกระเช้าช่วงเทศกาลวันปีใหม่.

- Advertisement -

วันที่ 14 ธันวาคม2563 ที่ ห้างเทสโก้โลตัสสาขาสระบุรี ร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและนายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีและคณะ ร่วมตรวจแนะการเลือกกระเช้าช่วงเทศกาลปีใหม่ เน้นให้ผู้บริโภคสังเกตการณ์แสดงฉลากของอาหารสนับสนุนให้มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์อาหารจากสินค้า OTOP ที่ได้มาตรฐานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ณ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาสระบุรี ร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีกล่าวว่า ปีใหม่หลายคนต่างสรรหาของขวัญของฝากมีค่ามอบให้แก่ญาติมิตร คนสนิท และผู้ใหญ่ที่นับถือ โดยเฉพาะกระเช้าของขวัญปีใหม่ กระเช้าอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดสารพิษ เพื่อเป็นตัวแทนความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพที่มอบให้แก่กันและกันหากต้องการจัดกระเช้าเอง สิ่งแรกที่ต้องคำนึงคือ หาแหล่งร้านค้าที่ไว้ใจได้เพื่อให้ได้ของดีมีคุณภาพต่อมาเลือกชนิด อาหารโดยคำนึงว่าประโยชน์ของอาหารนั้นเหมาะกับผู้รับอย่างไร เมื่อเลือกชนิดอาหารได้แล้ว ให้ดูข้อมูลที่ฉลากว่าอยู่ในสภาพที่อ่านได้ชัดเจน และครบถ้วนหรือไม่ เช่น ควรมีชื่อและชนิดอาหาร ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิต วัน เดือน ปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อน ส่วนประกอบและชื่อวัตถุเจือปนอาหาร น้ำหนักสุทธิ และฉลาก อย. ที่มีเลขสารบบอาหาร ที่สำคัญควรเลือกอาหารที่มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นอกจากนี้ ต้องสังเกตลักษณะสินค้าว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ เช่น อาหารกระป๋อง ต้องไม่บวม ไม่บุบ ไม่บู้บี้ ไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยรั่ว อาหารแห้งและอาหารสำเร็จรูปต่างๆ ต้องไม่มีกลิ่นอับชื้น กลิ่นเหม็นหืนภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อต้องไม่ฉีกขาดหรือมีรอยรั่วที่เชื้อโรคอาจปนเปื้อนเข้าไปในตัวอาหารได้ หากต้องการซื้อกระเช้าที่จัดไว้แล้ว ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดี และแสดงรายละเอียดฉลากรายการสินค้าที่ชัดเจน อ่านง่าย และรายละเอียดครบถ้วน แต่หากจะเลือกซื้อกระเช้าประเภทผัก ผลไม้สด ควรเลือกซื้อกระเช้าที่แสดงวันเดือนปีที่บรรจุลงกระเช้าที่ชัดเจนและเลือกกระเช้าที่ตั้งรอจำหน่ายไว้แล้วไม่เกิน3วัน

นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวต่อว่าวิธีเลือกซื้อนี้ สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ ที่กำหนดให้อาหารซึ่งจัดอยู่ในภาชนะเดียวกัน เช่น กระเช้า ตะกร้า กล่อง ถุง ที่ห่อหุ้มเพื่อจำหน่าย ต้องแสดงฉลากของอาหารที่เห็นได้ชัดเจนอ่านง่าย และมีข้อความชื่อ ประเภท ชนิดของอาหาร แต่ละรายการที่บรรจุอยู่ในกระเช้า รวมทั้งวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ และ/หรือเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับ เหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ ซึ่งมีหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายและควรสังเกตวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ขอแนะนำผู้บริโภค หากเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญด้วยตนเอง ขอให้สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านไทยจากสินค้า OTOP เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้ส่งเสริมให้อาหารพื้นเมืองผลิตภัณฑ์อาหารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายและเป็นที่นิยมบริโภค ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี หากพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ และมีการปนเปื้อนสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ จะเข้าข่ายเป็นอาหาร ไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้บริโภคพบการจำหน่ายกระเช้าที่ไม่มีการแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ ##แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 036223118##

- Advertisement -

ข่าว/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 036223118

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ