สระบุรี ซ้อมแผนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุกลุ่มชนทางถนน

- Advertisement -

วัน 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เปิดการซ้อมแผนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุกลุ่มชนทางถนน โดยมี นายแพทย์สมพงษ์ ชลคีรี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศิริพานิช โรงพยาบาลสระบุรี การซ้อมแผนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุกลุ่มชนทางถนนระดับจังหวัดประจำปี ครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการบัญชาการในการตอบโต้สาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ผู้ที่เข้าร่วมการซ้อมแผนได้ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ในระบบและวิธีการปฏิบัติงานและมีวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้น ให้เกิดผลดีต่อประชาชนที่ประสบสาธารณภัย การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิให้สามารถเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการช่วยเหลือและการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

- Advertisement -

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีมอบหมายให้โรงพยาบาลสระบุรีร่วมกับโรงพยาบาลพระพุทธบาทเป็นเจ้าภาพหลักในการซ้อมแผน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2563 โดยวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ในภาคเช้า จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายและซ้อมแผนตามสถานการณ์ ณ ห้องประชุมศิริพานิช โรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 200 คน ส่วนในวันที่ 8 เป็นการซ้อมแผนกรณีอุบัติเหตุกลุ่มชนทางถนน กำหนดพื้นที่การซ้อม ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

- Advertisement -

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พิจารณาแล้วว่ามีความปลอดภัยระหว่างการซ้อมแผน ได้สมมติให้เป็นพื้นที่จุดเกิดเหตุเป็นเขตรอยต่อระหว่างสองอำเภอ ได้แก่อำเภอพระพุทธบาทและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ บนถนนพหลโยธิน กำหนดสถานการณ์จำลองมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมจำนวนทั้งสิ้น 31 คน จากอุบัติเหตุรถสองแถวชนกับรถกระบะบรรทุกคนงาน มีผู้บาดเจ็บสาหัส 10 ราย (ติดภายใน 2 ราย) บาดเจ็บปานกลาง 11 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 8 ราย และเสียชีวิต 2 ราย และภาคบ่าย หน่วยงานภาคีเครือข่ายถอดบทเรียนการซ้อมแผนฯและให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน ณ ห้องประชุม ห้องประชุมศิริพานิช โรงพยาบาลสระบุรี

- Advertisement -

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุน ช่วยเหลือ จาก มณฑลทหารบกที่ 18 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี สำนักงานควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี แขวงทางหลวงจังหวัดสระบุรี แขวงทางหลวงชนบนทจังหวัดสระบุรี บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาสระบุรี ที่ว่าอำเภอเฉลิมพระเกียรติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสระบุรี ขนส่งจังหวัดสระบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค โรงพยาบาลทุกแห่ง ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระบุรีสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี สมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี มูลนิธิร่วมกตัญญูชุดจังหวัดสระบุรี จำนวน 19 ทีมๆละ 3-4 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยหวังว่าการซ้อมครั้งนี้จะทำให้เกิดความพร้อมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

  
- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ