สระบุรี.สมฤดี จันทร์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม จัดมหกรรม”รวมพลังสร้างจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม” Big Cleaning Day 2020.

- Advertisement -
คุณสมฤดี จันทร์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่เทศบาลตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม”มหกรรมการรวมพลังสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม(Big cleaning Day 2020)” โดยมีนายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และคุณสมฤดี จันทร์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผกก.สภ หน้าพระลาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ประกอบการโรงโม่เหมืองหิน อสม.กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน.

เทศบาลตำบลหน้าพระลานจังหวัดสระบุรี มีระบบเศรษฐกิจเกี่ยวกับประกอบกิจการโรงงานโม่บดและย่อยหิน ตลอดจนการประกอบกิจการเหมืองหิน มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยฝุ่นละอองสู่บรรยากาศเกินกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษ จากแหล่งกำเนิดตามที่กำหนดไว้เป็นเหตุให้มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงต่อภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมในอนาคต ดังนั้นเขตท้องที่ตำบลหน้าพระลาน ตามแนวเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งตำบลจึงถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษตามความในมาตร 3754 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2547 จากสถานการณ์มลภาวะฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองถือเป็นวาระแห่งชาติ ผู้ประกอบการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอันที่จะควคุมปัญหามลภาวะด้านฝุ่น มิให้รุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- Advertisement -

พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหน้าพระลานมีสถานประกอบการเกี่ยวกับเหมืองหินการระเบิดหิน การโม่บดย่อยหินตลอดจนการขนส่งลำเลียงหินรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางขนส่งลำเลียงหินจากสถานประกอบการผ่านถนนในเขตเทศบาลตำบลหน้าพระลาน ส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองและหินตกหล่น กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองจากการประกอบอาชีพ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว เทศบาลตำบลหน้าพระลานจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมมหกรรม”รวมพลังสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (Big cleaning Day 2020)” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยในวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญในการร่วมมือกันช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองในเขตควบคุมมลพิษ เพื่อป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐานที่กำหนด เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหน้าพระลานเห็นคุณค่าของคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมควบคุมมลพิษสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าพระลานโรงเรียนหน้าพระลานพิบูลสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว(สำเภาราษฎร์บำรุง) ผู้ประกอบการโรงโม่หินเหมืองหินและตัวแทนภาคประชาชนบริเวณใกล้เคียง.

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ