สระบุรี.นายพิชัย บุญบรรดาลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้รับโล่รางวัล เกียรติยศบนเส้นทางชีวิต รางวัล”นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปีและนวัตกรรมท้องถิ่น”ประจําปี 2563 จากนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9

- Advertisement -
นายพิชัย บุญบรรดาลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ หนองแค สระบุรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ นายพิชัย บุญบรรดาลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ขึ้นรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผู้ปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี สาขา บริหารและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 จาก นายอำพล เสนาณรงค์องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ร่วมแสดงความยินดี

ด้วยคณะกรรมการ โครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้พิจารณาผลงานของนายพิชัย บุญบรรดาลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ที่ได้จัดส่งเข้าร่วม โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ซึ่งได้ดำเนินการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อย และทางคณะกรรมการและคณะทำงานได้มีมติเห็นว่านายพิชัย เป็นบุคคลที่มีส่วนนำพาองค์กรประสบความสำเร็จ ด้วยผลงานได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการจากหน่วยงานภาครัฐ ครบทั้ง 5 ด้าน และที่สำคัญมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และได้รับการยอมรับจากทุกภาคสวนจากคณะกรรมการ จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ”นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี”ประจำปี 2563 ประเภทดีเลิศ สาขาบริหารและพัฒนาท้องถิ่น

- Advertisement -

การทำความดีทั้งกายวาจาใจความดีสามารถที่จะหยิบยื่นให้กันและกันได้การทำความดีได้ผลช้าและทำยากแต่ละคนต้องตั้งใจและมีความเพียรพยายามในการทำความดีทุกคนในที่นี้ได้รับการคัดเลือกทุกคนต้องทำให้คนในชุมชนเห็นผลการทำความดีเพื่อขยายให้คนทำความดีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวมอบให้สำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนที่นอกเหนือจากการมีสินค้าและบริการที่ดีแต่หมายรวมถึงการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมโดยยกย่องสนับสนุนผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีมีความประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดีมีคุณธรรมจริยธรรมอีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ