สระบุรี.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) SCG มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา”ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”

- Advertisement -

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ ห้องประชุมเกียรติภูมิ โรงเรียนแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ของปูนแก่งคอย มี นายธีรพงษ์ นิลดับแก้ว ผู้อำนวยการโรงงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแก่งคอย ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ท่านผู้นำท้องถิ่นเขตตำบลบ้านป่า ท่าคล้อ ท่าตูม บ้านธาตุ มวกเหล็กและเทศบาลเมืองทับกวาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูอาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ รวมถึง นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับมอบทุน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

บริษัทปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอยจำกัดเป็นบริษัทในเครือของ SCG ที่ได้ก่อตั้งมาครบ 107 ปี ในปีนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจบริษัทมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เทียบเท่าในระดับสากลเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษา โดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนในเขตชุมชนรอบโรงงาน เพราะถือว่าเยาวชนเป็นกำลังที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติที่เราทุกคนควรส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมเปิดโอกาสในการให้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์และพลานามัยที่สมบูรณ์ เพื่อให้เด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

- Advertisement -

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัดได้จัดให้มีโครงการ สนับสนุนทุนการศึกษา อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ปัจจุบันมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีแล้วทั้งหมด 55 คน สำหรับ ในปีการศึกษา 2563 นี้ทางบริษัทได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 136 ทุนรวมเป็นเงิน 1,268,000 (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาท) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้
1 ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จระดับปริญญาตรีจำนวน 48 ทุน
2 ทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 88 ทุน
นอกจากนี้ทางปูนแก่งคอยยังให้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการต่างๆในการพัฒนาในด้านการศึกษาอีกได้แก่สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา
มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำนวน 50,000 บาท
มอบให้โรงเรียนละ 50,000 บาทจำนวน 8 โรงเรียน มอบให้โรงเรียนละ 80,000 บาท จำนวน 10 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,250,000 บาท ( หนึ่งล้านสองแสนห้าหมืน) บาท บริษัทฯมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชนและชุมชนให้ยั่งยืนพร้อมกับโตไปด้วยกันอย่างเพื่อกูลและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยจิตสำนึกในการ”ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ