สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี.จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน(Co-payment) ส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่.

- Advertisement -
นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด จัดหางานจังหวัดสระบุรี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์คอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน กิจกรรมนัดพบแรงงาน (Co-payment) จังหวัดสระบุรี โดยมีนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด จัดหางานจังหวัดสระบุรีต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมได้รับเกียรติจาก หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี หัวหน้าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ประชาชน นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโน่า-2019 ช่วงตั้งแต่ด้นปื 2563 ส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจของประเทศและตลาดแรงงาน ถึงแม้วประเทศไทยจะสมารถจัดการกับสถานการณ์ต้ดี โดยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อค่อนข้างน้อย แต่มาตรการล็อคดาวน์ของรัฐบาลกลับส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่อนข้างมาก ภาคเอกชนมีการปรับลดพนักงาน หรืปลดพนักงน ไม่มีการจ้างานใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้จบใหม่ รัฐบาลจึงให้ความเห็นชอบแนวทางเพื่อบรรเทาผลกระทบ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการจ้างงานใหม่โดยเฉพาะผู้จบการศึกษาใหม่ ควบคู่ไปกับการักษาการจ้างงานภายในประเทศ โดยจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้รับการจ้างงานในสถานประกอบการภาพรวมทั้งประเทศจำนวน 260,000 คน สำหรับเป้าหมายของจังหวัดสระบุรีจำนวน 4,920 คน โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินเดือนอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท/คน/เดือนเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

- Advertisement -

การจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน (Co-Payment) จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้เพื่อเปิด โอกาสให้นายจ้างสถานประกอบการ นักศึกษาผู้จบการศึกษาใหม่ที่ต้องการหางานทำได้พบกันและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง ผู้สครงานสมารถเลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสมารถได้จำนวนมากในคราวเดียวกัน ซึ่งในวันนี้มีนายจ้าง สถานประกอบการมาร่วม งาน จำนวน 27 บริษัท ตำแหน่งงานว่างจำนวน 100 ตำแหน่ง จำนวนกว่า 1,,000 อัตรา

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ