สระบุรี.แบงค์ชาติ ร่วมประชุมปรึกษา หอการค้าภาคกลาง เรื่อง”ผลกระทบลูกหนี้ เข้าโครงการพักชำระหนี้ของรัฐ กลายเป็นลูกหนี้มีปัญหา”ที่ สระบุรี.

- Advertisement -


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.หอการค้าจังหวัดสระบุรี โดย นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.วรัญชัย วิริยะวงศ์ กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดสระบุรี นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดสระบุรีและกรรมการผู้จัดการบริษัทสระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด คุณอรอุษา จึงยิ่งเรืองรุ่ง ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสระบุรีและกรรมการ-สมาชิกหอการค้าจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมกับผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง “ผลกระทบลูกหนี้เข้าโครงการพักชำระหนี้ของรัฐ กลายเป็นลูกหนี้มีปัญหา” โดยมี ดร.จิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ คุณณัคนางค์ กุลนาถศิริ เศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ นายแลนด์ สนธิชาติกุล เศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ คุณยุพิน เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ 1 นายชูพันธุ์ ภัทรเธียรชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ 1 ร่วมประชุมฯ มี นายทนงศักดิ์ สมนิยมไชย เหรัญญิกหอการค้าจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ

โดยในโอกาสเดียวกันนี้หอการค้าจังหวัดสระบุรี ได้เรียนเชิญผู้แทนหอการค้าจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยมี ว่าที่ ร.อ.ณัฐพิสิฐ เจริญถิรวิสิธ ประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี นายชวน อู่ทรัพย์ ประธานหอการค้าจังหวัดลพบุรี นายภิญญาวัฒน์ เกริงกำจรกิจ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดลพบุรี นายจะเด็จ คุ้มศาสตรา รองประธานชมรมธนาคารจังหวัดสระบุรี และ คุณเนตรชนก เจริญฉัตรชัย เลขานุการชมรมธนาคารจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมด้วยที่ห้องนูเดอมัวร์ แกรนด์จรูญรัตน์ ถนนสุดบรรทัด ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ตามที่รัฐบาล และธนาคารแห่งประเทศไทย มีนโยบายให้ลูกหนี้ธนาคารพักชำระหนี้โดยอัตโนมัติ หรือเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ และบุคคล ในช่วงวิกฤตโควิด โดยลูกหนี้เหล่านี้ไม่ถือเป็นลูกหนี้มีปัญหา ไม่เป็น NPL นโยบายดังกล่าวได้รับการตอบรับด้วยดีได้รับคำชื่นชมจากธุรกิจและลูกหนี้ ตามที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้น ปรากฏว่า ลูกหนี้กลุ่มนี้ ถูกปฏิเสธการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคารและไฟแนนซ์เกือบทั้งหมด เนื่องจากเข้าโครงการพักชำระหนี้ โดยหอการค้าจังหวัดสระบุรีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรถยนต์ ที่ตอบเหมือนกันทุกบริษัทว่า สถาบันการเงินเกือบทั้งหมดจะคืนลูกค้า เมื่อทราบว่าเข้าโครงการพักชำระหนี้โดยไม่ต้องพิจารณาถึงความสามารถของลูกค้า ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจ และลูกหนี้ที่เข้าที่โครงการนับหมื่น นับแสนราย หอการค้าจังหวัดสระบุรีจึงได้เรียนเชิญคณะผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยมาร่วมประชุมหารือกันในวันนี้ ซึ่งทางคณะผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือและรับทราบถึงปัญหาดังกล่าว จะได้นำเรื่องที่ประชุมหารือไปนำเรียนผู้บริหารระดับสูงของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อวางนโยบายแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

- Advertisement -


CR.กุหลาบดำ อมร อ๋อยข่าว

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ