ไทวัสดุ สาขาสระบุรี. มุ่งพัฒนาสังคมในชุมชน”รวมหัวใจให้บ้านเกิด”มอบความห่วงใย ส่งมอบงานปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี.

- Advertisement -

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้าน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ประธานส่งมอบงานปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลตลิ่งชัน มี คุณเรืองเวช วิทวัสการเวช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ มี นายมนตรี ทวีผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้อำนวยการประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน ให้การต้อนรับแนะนำโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี เดินทางมาเป็นตัวแทนรับมอบและเป็นประธานกล่าวเปิดงานปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารไทวัสดุ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลตลิ่งชัน สื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมส่งมอบงานปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม CSR ของไทวัสดุเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการไทวัสดุร่วมหัวใจให้บ้านเกิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานขององค์กรได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับบ้านเกิดของตนสร้างโอกาสในการช่วยเหลือดูแลชีวิตของเพื่อนมนุษย์ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาโรงพยาบาลหรือสาธารณสุขชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของคนในชุมชน กิจกรรมส่งมอบงานปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชันในครั้งนี้ได้ถูกคัดเลือกมาจากการนำเสนอโครงการจากนายสายันต์ มหาวรรณ พนักงานประจำไทวัสดุสาขาสระบุรี ซึ่งเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง ได้นำเสนอเพื่อต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลที่มีสภาพทรุดโทรม ให้มีสภาพที่ดีขึ้นมีห้องตรวจรักษาที่มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งมีอุปกรณ์การตรวจรักษาที่เพียงพอต่อผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือจึงได้ดำเนินการให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุข อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนตำบลตลิ่งชัน ให้ได้รับการบริการและการรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพที่ดีและเป็นไปอย่างทั่วถึง ด้วยงบประมาณรวมกว่า 300,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริจาคประกอบด้วยการปรับปรุงพื้นที่ในโรงพยาบาลและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม ได้แก่การปรับปรุงห้องตรวจภายในและห้องน้ำในห้องตรวจภายใน การปรับปรุงห้องฉุกเฉินการปรับย้ายห้องตรวจทั่วไป การปรับปรุงห้องออกกำลังกายกายภาพบําบัดผู้สูงอายุ และการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เครื่องวัดความดันแบบล้อเลื่อน โต๊ะคล่อมเตียง overbed Table เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน พร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล เตียงตรวจสูตินารีเวช ซึ่งจะมาช่วยเติมเต็มความพร้อมในการให้บริการสาธารณสุขชุมชนได้เป็นอย่างดี บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสังคมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของคนในชุมชนต่อไป ไทวัสดุ ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและร่วมเติบโตไปด้วยกัน

- Advertisement -

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชันสร้างขึ้นบนที่ดินบริจาคจำนวน 2 งาน ในปี พศ. 2541 มีพันธกิจหลักในการดูแลส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกมิติครอบคลุม 1,840 หลังคาเรือน ประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานจำนวน 3,067 ราย ในกลุ่มนี้มีกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวังสุขภาพอีกจำนวนหนึ่ง 270 ราย รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 1,018 ราย ซึ่งต้องได้รับการดูแลคัดกรองสุขภาพเฝ้าระวังโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและ ให้การบริบาลรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วยทั้งในเขตรับผิดชอบและนอกเขตซึ่งในปี 2563 มีผู้รับบริการ 3354 รายรวมการบริการเป็น 10,743 ครั้ง ด้วยสาเหตุต่างๆ งานสร้างสุขภาพไม่สามารถทำสำเร็จได้ภายในระยะเวลาอันสั้นต้องอาศัยความรู้และองค์ประกอบหลายภาคส่วนอันได้แก่ความร่วมมือจากประชาชนที่เป็นเป้าหมายสำคัญเจ้าหน้าที่ของรัฐอาสาสมัครทุกท่านที่มีใจจิตอาสามาช่วยเหลือพัฒนาสุขภาวะ พี่น้องในชุมชนภาคีเครือข่ายเอกชนที่แข็งแกร่งซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชันได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่รูปแบบการบริการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันและในปีนี้ทางโรงพยาบาลได้รับโอกาสอันดีจาก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ของกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล ที่มีโครงการรวมหัวใจให้บ้านเกิด ก่อเกิดการร่วมพัฒนาห้องให้บริการและศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยให้มีมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นและสุขภาพที่ดีที่จะเลือกประโยชน์ต่อการบริการงานชุมชนที่สำคัญต่อไป

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ