ข่าวดี ! สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี.(ตามนโยบายของรัฐบาล)จ้างงานเด็กจบใหม่ 4,200 อัตรา ในโครงการ รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง ส่งเสริม สนับสนุน การจ้างงานผู้ที่จบการศึกษาใหม่.

- Advertisement -

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 3 ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด จัดหางานจังหวัดสระบุรีกล่าวว่าตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการจ้างงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่จำนวน 260,000 อัตรา ได้มีงานทำและช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือนต่อคนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
คุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการ
1 นายจ้างสถานประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคมไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างรายเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ได้รับพิจารณาให้ร่วมโครงการและทำสัญญาจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่เข้าทำงานเป็นระยะเวลา 1 ปีหรือหากผู้จบการศึกษาใหม่ลาออกในระหว่างโครงการสถานประกอบการสามารถหาผู้จบการศึกษาใหม่มาทดแทนได้
2 ผู้จบการศึกษาใหม่ต้องมีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมมาก่อนอายุไม่เกิน 25 ปีหรือหากอายุเกินกว่า 25 ปีจะต้องเป็นผู้จบการศึกษาประจำปีการศึกษาพ. ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ยังว่างงานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม 6 ถึงระดับปริญญาตรี
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
1 การลงทะเบียน
– นายจ้างสถานประกอบการเข้าลงทะเบียนใน www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com บันทึกข้อมูลแจ้งตำแหน่งว่างงานและจำนวนลูกจ้างที่ต้องการ
– ผู้จบการศึกษาใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเข้าลงทะเบียนใน www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com บันทึกข้อมูลพร้อมแนบ transcript
2 การตรวจสอบเอกสารข้อมูลเข้าร่วมโครงการระบบจะทำงานตรวจสอบ transcript ของผู้สมัครและสถานประกอบการนั้นๆว่าอยู่ในระบบประกันสังคมหรือไม่หักตรงเงื่อนไขจึงอนุมัติเข้าร่วมโครงการ
3 เมื่อไหร่จะลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้วสามารถค้นหาผู้สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการเมื่อสองฝ่ายตกลงจ้างงานกันแล้วให้ download สัญญาจ้างเพื่อลงลายมือชื่อร่วมกันและ upload สัญญาจ้างเข้าระบบอีกครั้ง
4 เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานตรวจสอบความถูกต้องอนุมัติผลการจ้างงานเป็นระยะเวลา 1 ปี

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ 4 ขั้นตอนดังนี้
1 การลงทะเบียนนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเข้าลงทะเบียนในระบบ Co payment บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมแนบ transcript ในส่วนของนายจ้างและสถานประกอบการเข้าลงทะเบียนในระบบแจ้งตำแหน่งงานว่างและจำนวนลูกจ้างที่ต้องการรับเข้าทำงาน
2 การตรวจสอบเอกสารข้อมูลเข้าร่วมโครงการระบบจะทำการตรวจสอบ transcript ของผู้สมัครและสถานประกอบการนั้นว่าอยู่ในระบบของสำนักงานประกันสังคมหรือไม่ตรงตามเงื่อนไขจึงขออนุมัติเข้าร่วมโครงการ
3 การแมทชิ่งงานสำหรับนายจ้างสถานประกอบการเมื่อลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้วสามารถค้นหาผู้สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงจ้างงานกันแล้วให้ download สัญญาจ้างเพื่อลงลายมือชื่อร่วมกันและ upload สัญญาจ้างเข้าระบบอีกครั้ง
4 เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างหากถูกต้องจึงอนุมัติผลการจ้างงานเป็นระยะเวลา 1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

- Advertisement -

ผู้จบการศึกษาใหม่
ต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 25 ปีหรืออายุเกิน 25 ปีต้องสำเร็จการศึกษาปี 2562-2563 และรับเงินผ่านบัญชีของธนาคารกรุงไทยโดยจะมีการสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ใน 4 กลุ่มได้แก่
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)
ม.6

- Advertisement -

(ผู้ประกอบการ) ต้องอยู่ในระบบประกันสังคมและมีเงื่อนไขเลิกจ้างลูกจ้างเดิมได้ไม่เกิน 15% ภายในระยะเวลา 1 ปี(กรณีที่ลูกจ้างลาออกในระหว่างโครงการนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการหาลูกจ้างไหมทดแทนได้) รายละเอียดตามลิงค์ข้างล่าง
ลิงค์การลงทะเบียน https://www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ