สระบุรี.สาธุชนหลั่งไหลร่วมบุญ ทอดมหากฐินสามัคคี (ในถิ่นทุรกันดาร) เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถและกำแพงแก้วอุโบสถ ณ วัดโป่งเทพประทานพร (โป่งก้อนเส้า) ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี.

- Advertisement -
พระมหาพรพล พันธะธัมโม ป.ธ 9 เจ้าอาวาสวัดโป่งเทพประทานพร( โป่งก้อนเส้า)

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ วัดโป่งเทพประทานพร(โป่งก้อนเส้า) ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พระมหาพรพล พัทธะธัมโม ป.ธ.9 เจ้าอาวาสวัดโป่งเทพประทานพร (โป่งก้อนเส้า) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเกรียงศักดิ์ นางลัดดา ฉันทนาวานิช และครอบครัว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายสายหยุด นางสุดทัศ  ลักษณะไทย  เจ้าของผู้จัดการร้านรุ่งรัตน์อะไหล่ ทับกวาง นายสมบัติ นางบรรจง แก้วปกาศิต นายสัมพันธ์ นางวนิดา พันธุ์แก้ว เป็นกรรมการสายกฐิน มีนางวาสนา ธนูสนธิ์ นายสันทัด วงษ์จำปา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เป็นผู้ประสานงานร่วมทำบุญมหากฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถและกำแพงแก้วอุโบสถ นับว่าเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ผู้มีจิตศรัทธา ที่จะสร้างมหากุศล ทำบุญร่วมกัน เป็นเจ้าภาพทอดมหากฐินสามัคคีถวาย ทั้งนี้ภายในงานทอดกฐินได้มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้มาตั้งโรงทานนำอาหารเครื่องดื่ม มาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ได้รับประทาน เป็นจำนวนนับได้มากกว่า 100 ร้าน  โดยมีประชาชน ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงและทั่วประเทศเข้าร่วมบุญทอดมหากฐินในครั้งนี้นับเป็นจำนวนหลายพันคน สำหรับเงินยอดมหากฐินรวมยอดทั้งสิ้น 1,110,660 บาท ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) และนอกจากนี้ยังสามารถร่วมอนุโมทนาบุญร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถและกำแพงแก้วอุโบสถ ซึ่งทางวัดยังขาดทุนทรัพย์อยู่มาก สามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ (ธนาคาร ธกส.ชื่อบัญชี ทุนสร้างอุโบสถวัดโป่งก้อนเส้า หมายเลขบัญชี 120082832362) สาขาแก่งคอย หรือติดต่อได้ที่ พระมหาพรพล พัทธะธัมโม เจ้าอาวาส โทร 0850843901

เนื่องด้วยวัดโปร่งเทพประทานพร(โป่งก้อนเส้า) ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มีพระมหาพรพล พัทธะธัมโม ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสและเป็นพระนักปฏิบัติและพัฒนาเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการร่วมกัน มีความประสงค์ที่จะสร้างอุโบสถขึ้น เพื่อการทำพิธีกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ และให้ความสะดวกในการอุปสมบทพระภิกษุ ประกอบกับในระยะทางรัศมี 20 กิโลเมตร( ถือว่าเป็นถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ) มีสำนักสงฆ์จำนวน 6 แห่งด้วยกัน ซึ่งทั่งหมดยังไม่มีอุโบสถใช้ทำพิธีทางศาสนาเลย จึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำจตุปัจจัยเข้าร่วมสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ณ วัดโป่งเทพประทานพร (โป่งก้อนเส้า) ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

- Advertisement -

มหากฐิน เป็นศัพท์ที่เรียกเพื่อหมายความถึงการทอดกฐินที่มีบริวารกฐินมาก ไม่ต้องทำโดยเร่งรีบเหมือนจุลกฐิน มหากฐินคือกฐินที่ทอดถวายตามวัดต่าง ๆในประเทศไทยในปัจจุบัน ที่จะมีการรวบรวมจตุปัจจัยไทยธรรมและสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำไปเป็นเครื่องประกอบในงานกฐินถวายแก่พระสงฆ์ เพื่อนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป โดยมหากฐินนั้นอาจเป็นกฐินที่มีเจ้าภาพเพียงคนเดียวหรือกฐินสามัคคีก็ได้ กฐินราษฎร์ คือกฐินที่ราษฏรหรือประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาจัดถวายผ้ากฐินและเครื่องกฐินไปถวายยังวัดราษฎร์ต่าง ๆ โดยอาจแบ่งออกเป็นจุลกฐิน และมหากฐิน (กฐินสามัคคี) ในปัจจุบันกฐินราษฎร์ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า กฐินสามัคคี ผู้เป็นประธานหรือเจ้าภาพในการทอดกฐินจะให้ความสำคัญกับการรวบรวม (เรี่ยไร) เงินและสิ่งของเพื่อเข้าประกอบเป็นบริวารกฐินมากกว่า เพราะวัดสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้ และเนื่องจากการถวายผ้ากฐินเป็น กาลทาน  จึงทำให้ประเพณีการทอดกฐินเป็นงานสำคัญประจำปีของวัดต่าง ๆ โดยทั่วไปในประเทศไทย สำหรับผู้ที่ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ นอกจากจะได้สร้างบุญสร้างกุศลแล้ว ยังได้ช่วยรักษาประเพณีทอดกฐิน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งยังได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้หันมาเข้าวัด และยังสร้างความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ