สระบุรี.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงสาธารณสุข น้อมนำไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี.

- Advertisement -

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงสาธารณสุข น้อมนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมมอบยาตำราหลวง ตู้ยา และทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในความอุปถัมภ์ของวัดเขาแก้ววรวิหาร

วันนี้ (24 ตุลาคม 2563) ที่วัดเขาแก้ววรวิหาร ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี
ดร.สาธิต กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ผ้าพระกฐินให้กระทรวงสาธารณสุข น้อมนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงพระอาราม มีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นเงินทั้งสิ้น 1,361,999 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และมอบตู้ยา ยาตำราหลวง และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในอุปถัมภ์จำนวน 5 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดต้นตาล 2.โรงเรียนปริยัติเขาแก้ววรวิหาร 3.โรงเรียนวัดพระยาทด 4.โรงเรียนวัดโพธิ์นาควิทยานุสรณ์ 5.โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล และวงดุริยางค์โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล 5,000 บาท

- Advertisement -

สำหรับเครื่องพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2563 ประกอบด้วย 1.เครื่องสักการะบูชา ได้แก่ ผ้าห่มพระประธาน 1 ผืน เทียนพระปาติโมกข์ 1 ชุด 2.องค์พระกฐิน ได้แก่ ไตรจีวร บาตรอย่างดีพร้อมถุงบาตร โคมไฟตั้งโต๊ะ ช้อนส้อมคาว-หวานพร้อมซองบรรจุ ปิ่นโตสแตนเลส กระติกน้ำไฟฟ้า ขนาดบรรจุ 2.5 ลิตร พรม หมอนหนุนพร้อมปลอกหมอนสีเหลือง ผ้าแพรสีเหลือง อย่างละ 1 ชุด 3.เครื่องมือโยธา ได้แก่ ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไป 1 กล่อง ประกอบด้วย ไขควง ค้อน คีม

- Advertisement -


วัดเขาแก้ววรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 6 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา ตั้งอยู่บนภูเขาลูกเล็กๆ มีลักษณะรูปทรงกลม เป็นหินปูนสูงจากพื้นล่าง 15 เมตร เป็นวัดราษฎร์สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถขึ้นใหม่ มีลักษณะทรงไทย ฐานประดับด้วยสิงห์ปูนปั้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ปางมารวิชัย โบราณสถานประกอบด้วย พระเจดีย์ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุสาวก พระพุทธบาทจำลอง พระปรางค์ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ หอระฆัง ศาลาทับบุญอนุสรณ์ (หลวงพ่อสร้อยวิจาโร) กุฎีสงฆ์ เมรุ ศาลาธรรมสังเวช ปัจจุบันท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะอำเภอเสาไห้ เป็นเจ้าอาวาส วัดเขาแก้ววรวิหาร มีพระจำพรรษา 13 รูป เณร 8 รูป รวม 21 รูป วัดแห่งนี้ยังมีคำร่ำลือกันว่าบางวันจะมีคนเห็นดวงแก้วเหนือวิหาร เชื่อกันเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ