สระบุรี.ขอแสดงความยินดีกับ คุณเชน “ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง” หัวหน้าทีมพลังปากเพรียว ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยดำเนินงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข.

- Advertisement -

คำสั่งสำนักงานรัฐมนตรี
ที่ ๑๗ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม)
ตามคำสั่งสำนักงานรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งผู้ช่วย
ดำเนินงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แล้วนั้น
ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารราชการในความรับผิดชอบของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงแต่งตั้ง นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง เป็นผู้ช่วยดำเนินงานลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม)
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พศ.๒๕๖๓
(นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ)
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ