สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี.นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าฯสระบุรีประธานพิธีเปิดประชุมชี้แจงให้ความรู้ งานประกันสังคม ปี 63 พร้อมกับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบ 4 สถานประกอบการ ดีเด่น

- Advertisement -

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ห้องบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรมสระบุรีอินน์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2563 โดยมี นส.นฤมล เชื้อบัณฑิต ประกันสังคมจังหวัดสระบุรี ต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้กับหน่วยงาน นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก


สำนักงานประกันสังคมมีภารกิจหลักในการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต ทั้งเนื่องจากการทำงาน และเนื่องจากการไม่ทำงาน รวมถึงกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน โดยจังหวัดสระบุรีมีสำนักงานประกันสังคม ตั้งอยู่ 2 แห่ง ได้แก่
1 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี รับผิดชอบพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสาไห้ หนองแซง บ้านหมอ ดอนพุดหนองโดน พระพุทธบาท แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ มวกเหล็ก วังม่วง และอำเภอเมืองสระบุรี
2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาหนองแค รับผิดชอบ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองแค และวิหารแดง
ปัจจุบันมีสถานประกอบการในความรับผิดชอบ จำนวน 4,882 แห่ง ผู้ประกันตน 225,885 คน แบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 167,385 คน มาตรา 39 จำนวน 20,185 คน และมาตรา 40 จำนวน 38,315 คน นโยบายสำคัญประการหนึ่งของงานประกันสังคม คือการพัฒนาระบบ ประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน รวมถึงขยายการบูรณาการเครือข่าย การพัฒนาประสิทธิภาพ ในการประสานงานระหว่างสถานประกอบการ สถานพยาบาลกับสำนักงานประกันสังคม
และการยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้หลากหลายช่องทาง

- Advertisement -

ดังนั้นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการประกันสังคมให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จึงเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงาน ควรสร้างความตระหนักและรับรู้ในการใช้ชีวิตอย่างสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้ ได้กำหนด จัดการประชุม รวม 6 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรมสระบุรีอินน์ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยนายจ้าง ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง จำนวนรุ่นละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน มีสถานประกอบการในจังหวัดสระบุรี ที่ได้รับการคัดเลือก จากสำนักงานประกันสังคม เป็นสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ที่ให้ความสำคัญในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ทำให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและส่งผลให้ผู้ประกันตน สามารถตรวจสอบและใช้สิทธิประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว โดยจังหวัดสระบุรี มีสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 4 แห่งได้แก่
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญรุ่งเรืองกลการ
2 บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด
3 บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
4 บริษัท สยามคัลเล็ต (สาขาหนองแค) จำกัด

- Advertisement -

หน่วยงาน 4 บริษัทนี้ เป็นสถานประกอบการตันแบบดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นแบบอย่างที่ดี ให้เป็นตัวอย่างที่ดี แก่สถานประกอบการ อื่นๆต่อไป

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ