สระบุรี งานทอดกฐิน ๑๒ วัด ปี ๒๕๖๓

ข่าววันนี้

- Advertisement -

งานทอดกฐิน ๑๒ วัด ปี ๒๕๖๓
……………
……………………………………………..
๑.วัดทองพุ่มพวง วันที่ ๔ ตุลาคม ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๒.วัดเชิงเขา วันที่ ๔ ตุลาคม ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๓.วัดเขาคูบา วันที่ ๔ ตุลาคม ๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๔.วัดเจดีย์งาม วันที่ ๔ ตุลาคม ๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๕.วัดแก่งขนุน วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๖.วัดบ้านบึง วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๗.วัดดาวเรือง วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๘.วัดศรีบุรีรตนาราม วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๙.วัดดาวเสด็จ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๑๐.วัดบำรุงธรรม วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๑๑.วัดศาลาแดง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๑๒.วัดบ้านอ้อย
๑๓.วัดหนองโสน

- Advertisement -

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ