20 ตุลาคม 2020

โรงเจบ้วนเฮงตั้ว สระบุรี. แถลงข่าว เตรียมจัดงานเทศกาล”กินเจ” ปี 63 เริ่มวันที่ 16-26 ต.ค.63 งดพิธีทิ้งกระจาดแจกทาน ป้องกันโควิด-19 (NEW NORMAL).

วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่โรงเจบ้วนเฮงตั้ว ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายพิสิทธิ์ เสริมศักดิ์ศรี ประธานคณะกรรมการกินเจ ปี 2563 นายจักรพงษ์ ศิริพจนานนท์ รองนายกเทศบาลเมืองสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมและขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวไทย จีน ร่วมบำเพ็ญบุญ ประเพณี”ถือศิล กินเจ” ปี 2563 วันที่ 16- 26 ตุลาคม 2563 รวม 10 วัน 10 คืน ที่โรงเจบ้วนเฮงตั้วสระบุรี คณะกรรมการได้นิมนต์คณะสงฆ์จีนนิกายจากวัดโพธิทัตตาราม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มาประกอบพิธีตลอดเทศกาล ปีนี้งดพิธีทิ้งกระจาดแจกทานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 รายได้และสิ่งของบริจาคจะนำไปบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร ฯลฯ แทนพิธิทิ้งกระจาดและแจกทาน

ส่วนพิธีกรรมด้านศาสนกิจเป็นไปตามประเพณีเทศกาลกินเจ เดือน 9 ได้ ถือกำหนดเอาวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ ตามปฏิทินจีนของทุกปีตามลัทธิมหายาน กล่าไว้ว่าเป็นการประกอบพิธีกรรมสักการะบูชาพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ และพระมหาโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ รวมเป็น 9 พระองค์ หรืออีกนัยหนึ่งคือการบูชาดาวนพคราะห์ทั้ง 9 ซึ่งประ กอบไปด้วยพระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุทธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาจะได้สละกิจทางโลกมาร่วมกันบำเพ็ญบุญมหาทานกัน โดยการรักษาศีล งดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์หรืออาหารเครื่องปรุงแต่งที่ทำมาจากเนื้อหรือเลือดสัตว์ทุกขนิด ดังที่ชาวจีนได้กล่าวเอาไว้ 3 ประการคือ การไม่นำชิวิตของสัตว์มาต่อเติมชีวิตของตน ไม่เอาเลือดของสัตว์มาเป็นเลือดของตน และไม่อาเนื้อสัตว์มาต่อเติมเป็นเนื้อของตน ทั้งนี้ผู้ถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลดังกล่าวก็จะนุ่งขาวห่มขาวด้วย ปีนี้ทางคณะกรรมการกินเจได้นิมนต์คณะสงฆ์จีนนิกายจากวัดโพธิทัตตาราม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มาประกอบพิธีตลอดเทศกาล คณะกรรมการกินเจ ประจำปี 2563 มีดังนี้
1 ร้านสระบุรีอะไหล่ โดย คุณวิบูลย์ สุขอนันตธรรม นายกสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานจังหวัดสระบุรี
2 บริษัท พิพัช ทรานส์ จำกัด โดย นายพิสิทธิ์ เสริมศักดิ์ศรี ประธานกรรมการฯ
3 คุณเอี้ยมซัง โตคงทรัพย์ โดย คุณวิตาภา โตคงทรัพย์ เป็นรองประธานฯ (กรรมการประกอบ ด้วย)
4 บริษัท สระบุรีโสภาแก็ส จำกัด โดย คุณสิริกัลยา เนตรอินทร์
5 ร้านสบายใจค้าส่ง โดย นายสาธิต สุทัดณ์วาณิข
6 ร้านศิริโอทนา โดย นายปิยะพงษ์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์
7 ร้านมาหาคาเฟ่แอนด์บิสโทร โดย นายปวิช วงษ์ไพร
8 ร้านอาวจั๊วฮวด โดย นายสุรชัย อาวพงษ์พานิข
9 บริษัท รวิภาออย จำกัด โดย นายชัยพร เกษมวิวัฒน์กุล
10 บริษัท ตรีศุภณัฐ จำกัด โดย นายศุภณัฐ เจนเจริญวงศ์
11 รองนายกเทศมนตรี เทศบาลมืองสระบุรี โดย นายจักรพงศ์ ศิริพจนานนท์
12 บริษัทสระบุริ ไอทีเฮาส์ จำกัด โดย นายธีระศักดิ์ เลาหเจริญสมบัติ
สำหรับปีนี้เริ่มตั้งแต่วันศุกที่ 16 ตุลาคม ถึงวันที 26 ตุลาคม 2563 รวม 10 วัน 10 คืน มีกำหนดการดังนี้
วันศุกร (ชาจั้บ) ที่ 16 ตุลาคม 63 เวลา 08.00 น.พิธีอัญเชิญฮุกโจ้ว(เทพนพเคราะห์) กับคณะกรรมการฯ วันเสาร์ (ชิวอีก) ที่ 17 ตุลาคม 63 เวลา 10.00 น. พิธีไถ่ชีวิตปล่อยสัตว์น้ำ วันจันทร์ (ชิวชา) ที่ 19 ตุลาคม 63 เวลา 10.00 น. พิธีไถ่ชีวิตปล่อยสัตว์น้ำ วันพฤหัสบดี (ชิวลัก) ที่ 22 ตุลาคม 63 เวลา 10.00 น พิธีไถ่ชีวิตปล่อยสัตว์น้ำ วันเสาร์(ซิวเปีย)ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. พิธีลอยกระทง วันอาทิตย์ (ชิวเก๊า) ที่ 25 ตุลาคม 63 เวลา 14.00 น. พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ(ฮัอเฮียตี๋) งดพิธีทิ้งกระจาดแจกทาน(เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด – 19) รายได้และสิ่งของบริจาคจะนำไปบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ เช่นผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ฯลฯ แทนพิธิทั้งกระจาดและแจกทาน
วันจันทร์(ชิวจั๊บ)ที่ 26 ตุลาคม 63 เวลา 08.00 น. ขอเชิญร่วมพิธีส่งฮุกโจ้ว กับคณะกรรมการฯ
การจัดงานเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. มีเดินดอกบัว (เกี่ยเอีย) ทุกคืน มีการแสดงงิ้วทุกคืน และร่วมบริจาคได้ที่โรงเจบ้วนเฮงตั้ว สระบุรี หรือ เชิญบริจาคผ่านธนาคาร กสิกรไทย สาขาเทสโกโลตัสสระบุรี ในนาม นายพิสิทธ์ เสริมศักดิ์ศรี และ นส.สิริกัลยา เนตรอินทร์ เลขบัญชี 086-1-00396-5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มีการแสดงละคร งิ้ว ให้ชมฟรีทุกค่ำคืน
- Advertisement -

Related Articles

สว่างรัตนตรัย สระบุรี จุดหนองยาว ชุด 2 ได้นำอาหารแจกจ่าย ประชาชน ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย ที่ปากช่อง

สว่างรัตนตรัย สระบุรี จุดหนองยาว ชุด 2 ได้นำอาหารแจกจ่าย ประชาชน ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย ที่ปากช่อง จากกองอำนวยการ สว่างวิชชา ปากช่อง โดยมีคำสั่ง จาก คุณ วิบูลย์ สุขอนันตธรรม (สว่าง 1) ให้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือ

สระบุรี กลุ่ม นักเรียนนักศึกษาในสระบุรีไม่เอาเผด็จการรวมตัวขับไล่รัฐบาล ที่ สวนหย่อม สายบายพาส

จากกรณีที่มีกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนที่ออกมารวมตัวเคลื่อนไหวเพื่อกดดันรัฐบาล ให้ พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่ง พร้อมมีการยื่นข้อเสนอ ที่ผ่านมา จนกระทั่ง ที่ กทม มีการ ประทะกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับกลุ่มเครือข่ายขับไล่รัฐบาล จนในที่สุดก็มีการแพร่กลุ่มดาวกระจายออกต่างจังหวัด
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สว่างรัตนตรัย สระบุรี จุดหนองยาว ชุด 2 ได้นำอาหารแจกจ่าย ประชาชน ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย ที่ปากช่อง

สว่างรัตนตรัย สระบุรี จุดหนองยาว ชุด 2 ได้นำอาหารแจกจ่าย ประชาชน ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย ที่ปากช่อง จากกองอำนวยการ สว่างวิชชา ปากช่อง โดยมีคำสั่ง จาก คุณ วิบูลย์ สุขอนันตธรรม (สว่าง 1) ให้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือ

สระบุรี กลุ่ม นักเรียนนักศึกษาในสระบุรีไม่เอาเผด็จการรวมตัวขับไล่รัฐบาล ที่ สวนหย่อม สายบายพาส

จากกรณีที่มีกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนที่ออกมารวมตัวเคลื่อนไหวเพื่อกดดันรัฐบาล ให้ พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่ง พร้อมมีการยื่นข้อเสนอ ที่ผ่านมา จนกระทั่ง ที่ กทม มีการ ประทะกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับกลุ่มเครือข่ายขับไล่รัฐบาล จนในที่สุดก็มีการแพร่กลุ่มดาวกระจายออกต่างจังหวัด

สระบุรี.คณะแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขและภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีท่านใหม่ ซึ่งย้ายมาจากจังหวัดภูเก็ต.

สระบุรียินดีรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารสุข อาสาสมัครสาธารณสุขและภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีท่านใหม่ซึ่งย้ายมาจากจังหวัดภูเก็ต โดยท่านก่อน นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ย้ายไปรับรับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ชาวสระบุรีขอแสดงยินดีกับทั้งสองท่าน หลังจากท่านได้มาถึงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น...
- Advertisement -