สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

- Advertisement -


นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี


โดยก่อนเริ่มการประชุมนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานจังหวัดสระบุรี ได้รายงานผลที่จังหวัดสระบุรีได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

- Advertisement -


จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ในการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างต้นแบบของคนทำงานที่มีผลงานดีเยี่ยมและ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณาชน ซึ่งจังหวัดสระบุรี มีบุคคลต้นแบบ ที่ผ่านตัวชี้วัดตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด จำนวนทั้งสิ้น 127 ราย ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้ผู้บริหาร จำนวน 20 รายผู้ปฏิบัติการ จำนวน 76 รายภาคีเครือข่ายต้นแบบ จำนวน 13 หน่วยงานวัดต้นแบบ ตามโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งวัด ปฏิบัติธรรมในแปลงผัก จังหวัดสระบุรี จำนวน 17 วัด และบุคคลต้นแบบ จากสถานศึกษา จำนวน 1 ราย

- Advertisement -


หลังจากนั้นสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีนำเสนอวีดีทัศน์ภาพข่าวและกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมา ต่อด้วยแนะนำผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และติดตามผลการดำเนินงานของในแต่และภาคส่วนทั้งด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ โดยได้มีการสรุปภาพรวมในการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแต่ละส่วนราชการได้รายงานสรุปให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ