20 ตุลาคม 2020

สำนักงานสาธารณสุข. เตรียมพร้อมรับมือ ! การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดประชุม อสม.ประจำหมู่บ้านภาคกลาง.

วันที่24 กันยายน 2563 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมือการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19ในระลอกที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีกล่าวให้การต้อนรับ


ประเทศไทย หลังจากที่มีมาตรการผ่อนปรนการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (หรือโรคโควิด-19 พบว่า ประชาชนมีแนวโน้มในการป้องกันตนเองลดน้อยลง ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในระลอกที่ 2 ได้ จึงขอให้พี่น้อง อสม. เตรียมพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีความตระหนักในการป้องกันตนเอง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในระลอกที่ 2 ที่อาจจะเกิดขึ้น ที่ผ่านมาผลงานของอสม. ที่โดดเด่น ในการดำเนินงานด้านสุขภาพ มีส่วนสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนเป็นที่ยอมรับยกย่อง และชื่นชมจากสังคมทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งองค์การอนามัยโลก(World Health Organization : WHO)กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณให้แก่ อสม. ทั่วประเทศ เพื่อขอบคุณพี่น้อง อสม.ทุกคน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในทุกระดับ ที่ได้เสียสละเวลา
อุทิศแรงกาย แรงใจ ในการดูแลสุขภาพของประชาชน กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้จัดงานประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 4 ภาคขึ้น ภายใต้แนวคิด “อสม. รวมใจ พัฒนาตำบลวิถีชีวิตใหม่ ประเทศไทยแข็งแรง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ อสม. สนับสนุนการดำเนินงาน“ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด- 19” รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เครือข่ายภาคประชาชน และพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็นนวัตกรสังคมผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วยประธานชมรม อสม.ระดับอำเภอ อสม. ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่น ตั้งแต่ระดับจังหวัด เขต ภาค และระดับชาติ ในเขตภาคกลาง ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 610 คน โดยมีกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ การมอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับประเทศ ระดับภาค ระดับ เขตและจังหวัด นิทรรศการผลงานเด่นของอสม

                                ข่าว/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี/ 24.9.63 /โทร 036 223118
- Advertisement -

Related Articles

สว่างรัตนตรัย สระบุรี จุดหนองยาว ชุด 2 ได้นำอาหารแจกจ่าย ประชาชน ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย ที่ปากช่อง

สว่างรัตนตรัย สระบุรี จุดหนองยาว ชุด 2 ได้นำอาหารแจกจ่าย ประชาชน ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย ที่ปากช่อง จากกองอำนวยการ สว่างวิชชา ปากช่อง โดยมีคำสั่ง จาก คุณ วิบูลย์ สุขอนันตธรรม (สว่าง 1) ให้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือ

สระบุรี กลุ่ม นักเรียนนักศึกษาในสระบุรีไม่เอาเผด็จการรวมตัวขับไล่รัฐบาล ที่ สวนหย่อม สายบายพาส

จากกรณีที่มีกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนที่ออกมารวมตัวเคลื่อนไหวเพื่อกดดันรัฐบาล ให้ พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่ง พร้อมมีการยื่นข้อเสนอ ที่ผ่านมา จนกระทั่ง ที่ กทม มีการ ประทะกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับกลุ่มเครือข่ายขับไล่รัฐบาล จนในที่สุดก็มีการแพร่กลุ่มดาวกระจายออกต่างจังหวัด
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สว่างรัตนตรัย สระบุรี จุดหนองยาว ชุด 2 ได้นำอาหารแจกจ่าย ประชาชน ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย ที่ปากช่อง

สว่างรัตนตรัย สระบุรี จุดหนองยาว ชุด 2 ได้นำอาหารแจกจ่าย ประชาชน ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย ที่ปากช่อง จากกองอำนวยการ สว่างวิชชา ปากช่อง โดยมีคำสั่ง จาก คุณ วิบูลย์ สุขอนันตธรรม (สว่าง 1) ให้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือ

สระบุรี กลุ่ม นักเรียนนักศึกษาในสระบุรีไม่เอาเผด็จการรวมตัวขับไล่รัฐบาล ที่ สวนหย่อม สายบายพาส

จากกรณีที่มีกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนที่ออกมารวมตัวเคลื่อนไหวเพื่อกดดันรัฐบาล ให้ พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่ง พร้อมมีการยื่นข้อเสนอ ที่ผ่านมา จนกระทั่ง ที่ กทม มีการ ประทะกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับกลุ่มเครือข่ายขับไล่รัฐบาล จนในที่สุดก็มีการแพร่กลุ่มดาวกระจายออกต่างจังหวัด

สระบุรี.คณะแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขและภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีท่านใหม่ ซึ่งย้ายมาจากจังหวัดภูเก็ต.

สระบุรียินดีรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารสุข อาสาสมัครสาธารณสุขและภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีท่านใหม่ซึ่งย้ายมาจากจังหวัดภูเก็ต โดยท่านก่อน นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ย้ายไปรับรับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ชาวสระบุรีขอแสดงยินดีกับทั้งสองท่าน หลังจากท่านได้มาถึงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น...
- Advertisement -