สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี.เทิดพระเกียรติ”วันมหิดล”

- Advertisement -

๙.๐๐น.วันที่ ๒๔ กันยายน วโรกาสวันมหิดล เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก จังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดสระบุรี เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะ ณ โรงพยาบาลสระบุรี
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อครั้งทรงรับราชการกระทรวงทหารเรือนั้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาไชยนาทนเรนทร ผู้บัญชาการโรงเรียนราชแพทยาลัย ( คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลในสมัยปัจจุบัน)ได้เสด็จไปเฝ้าเพื่อเชิญเสด็จประพาสเรือยนต์ไปตามคลองต่างๆ ได้รับสั่งให้แวะเรือที่สะพานท่าน้ำ โรงพยาบาลศริราช และทูลเชิญเสด็จทอดพระเนตร โรงพยาบาลศิริราช ท่านได้ทอดพระเนตร เห็นความทุกข์ยากของคนไข้ ที่เข้ามาทำการรักษา ทำให้มีความสลดพระทัย เป็นอันมาก จึงได้ตกลงพระทัยเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อศึกษาวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เพราะทรงเห็นว่าเวลานั้นบ้านเมืองมีความต้องการพัฒนาด้านนี้มาก การเรียนด้านการแพทย์และสาธารณสุข จะทำให้ทรงช่วยเหลือกิจการด้านการสาธารณสุขในประเทศได้อย่างดี ดังนั้นจึงทรงเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลังจากนั้น พระราชกรณียกิจของพระองค์ได้ถึงจุดเปลี่ยนเข้าสู่วงการแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุขไทย โดยพระองค์ ได้ทรงวางแผนช่วยเหลือกิจการโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาล ในขณะนั้นการคลังของประเทศไทยอยู่ในฐานะลำบาก ขาดแคลนเงินงบประมาณ จึงทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ส่งนักเรียนแพทย์ และพยาบาลออกศึกษาต่างประเทศทรงเจรจากับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เพื่อขยายการศึกษาแพทย์ การศึกษาพยาบาล และการศึกษาสาธารณสุขไทยให้เจริญรุ่งเรืองทรงพระกรณียกิจ ในการปรับปรุงโรงพยาบาล ทรงร่วมพิจารณากฎหมายการแพทย์ฉบับแรกของไทย ทรงส่งเสริมการมารดาและทารกสงเคราะห์ ทรงช่วยในการอบรมแพทย์สาธารณสุขมณฑล ทรงมีพระดำริสร้างโรงเรียนสาธารณสุข ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในกิจการโรงพยาบาลอีกจำนวนมาก นอกจากนั้นทรงมีพระกรณียกิจอื่นๆอีกมากมาย และต่อเนื่องจนสิ้นพระชนม์

- Advertisement -

จากน้ำพระทัยของพระองค์ที่ทรงเป็นห่วงผู้ป่วยและคนยากจน ตลอดจนพระราชกรณียกิจดังกล่าวนั้น ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางการแพทย์ และการสาธารณสุขในประเทศไทย และความสุขของประชาชนสืบมา จะเห็นได้ว่าพระองค์ได้เล็งเห็นการณ์ไกล ทั้งยังได้อุทิศพระองค์เอง ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเต็มที่ จากพระจริยาวัตรอันบริสุทธิ์งดงามเช่นนี้ ได้แผ่กว้างไกลอย่างไพศาล ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๕ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( ยูเนสโก ) ได้ประกาศสดุดีพระนามของพระองค์ในฐานะบุคคลสำคัญ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่านเป็นบุคคลสำคัญของไทยลำดับที่ ๙ ที่ได้รับประกาศพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ ซึ่งนับเป็นเกียรติคุณของประเทศไทย และชาวไทยทุกคน

- Advertisement -

ในวโรกาส วันที่ ๒๔ กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ รัฐบาล ได้กำหนดให้เป็น วันมหิดล เหล่าข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขอจารึกไว้ในจิตใจเพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาทที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ประทานไว้แก่ประเทศชาติ เพื่อให้สมเจตนารมณ์ที่พระองค์ได้ตั้งพระราชหฤทัยไว้ให้ปวงชนชาวไทยมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีสืบต่อไป จังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เหล่าข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสระบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสนับสนุนการศึกษาของบุตรลูกจ้างที่มีความประพฤติดี และผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี โดยการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้าง จำนวน ๕ ทุนๆละ ๒,๐๐๐ บาท ดังนี้ บุตรลูกจ้างโรงพยาบาลสระบุรี จำนวน ๒ ทุน บุตรลูกจ้างโรงพยาบาลพระพุทธบาท จำนวน ๑ ทุน บุตรลูกจ้างโรงพยาบาลมิตรภาพ จำนวน ๑ ทุน บุตรลูกจ้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จำนวน ๑ ทุน

- Advertisement -
                                                 ข่าว  / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ๒๔.๙.๖๓ โทร ๐๓๖ ๒๒๓๑๑๘ 
- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ